Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
28. shkurt 2020.

“SVETI SAVA” NË GARË PËR KËNGËN E FRANKOFONIT – NATALIA NË GJYSMËFINALE

Bujanoc - Në garën për këngën e Frankofonit 2020, një përfaqësues nga Shkolla e Mesme e Bujanocit "Sveti Sava", Natalija Nikoliq nxënëse e vitit të dytë fitoi gjysmëfinalen e kësaj shfaqje të talenteve muzikore.

28. shkurt 2020.

DISKUTIM PUBLIK MBI PROPOZIMIN E PLANIT AKSIONAL PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR

Sekretariati Republikan për Politikë Publike informon publikun dhe të gjithë palët e interesuara që debati publik për Propozimin e Planit të Veprimit për Zbatimin e Programit për Thjeshtimin e Procedurave Administrative dhe Rregulloren...

28. shkurt 2020.

JANË SHPALLUR 13 KONKURSE NGA SHËRBIMI NACIONAL PËR PUNËSIM

Shwrbimi Nacional pwr Punwsim ka shpallur 13 konkurse pwr punwsim:

27. shkurt 2020.

ËSHTË SHPALLUR FTESË PUBLIKE PËR DORËZIMIN E MJETEVE TË GRUMBULLUARA NË BAZË TË SHTYERJEN SË NDJEKJES PENALE

Ministria e Drejtësisë ka shpallur, për të pestën vit radhazi, një konkurs publik për shpërndarjen e fondeve të mbledhura në bazë të shtyrjes së ndjekjes penale, në të cilin do të ndahen 500 milion dinarë për projekte me rëndësi publike.

27. shkurt 2020.

FTESË PËR TRAJNIM NË NOVI PAZAR: BASHKËPUNIMI I VETQEVERISJEVE LOKALE ME ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË ZHVILLIMIN E BASHKËSISË LOKALE (AFATI: 2 MARS 2020)

Në vitin 2020, Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile, si një shërbim profesional i Qeverisë së Republikës së Serbisë, vazhdon aktivitetet e saj që synojnë forcimin e kapaciteteve të organeve të administratës publike dhe organizatave të shoqërisë civile në mënyrë...

27. shkurt 2020.

ËSHTË SHPALLUR KONKURSI “UHVATI FILM” 2020 (AFATI: 1МАЈ 2020)

Organizatorët e festivalit rajonal të filmit "Uhvati Film", i cili përfshin shfaqjen e filmave vendas dhe të huaj me temën e aftësisë së kufizuar, kanë shpallur një konkurs për festivalin e këtij viti. Konkursi është e hapur deri më 1 maj të këtij viti.

24. shkurt 2020.

PËRKRAHJA E REALIZIMIT TË PLANEVE AKSIONARE TË PUNËSIMIT NË VITIN 2020

Për të forcuar më tej bashkëpunimin me njësitë e qeverisjes vendore, shkëmbimin e përvojave midis njësive të qeverisjes vendore dhe këshillave lokale të punësimit për procesin e përgatitjes dhe zbatimit të planeve lokale të veprimit të punësimit (LAPZ), si dhe informacione mbi...

24. shkurt 2020.

JANË HAPUR PARAQITJET PËR TRAJNIM MBI DEZINFORMIMIN DHE TEKNIKAT E VERIFIKIMIT TË PËRMBAJTEVE (AFATI: 25 FEBRUAR 2020)

Shkolla e Gazetarisë në Novi Sad organizon trajnime për dekonstruksionin e dezinformatave për studentët e gazetarisë nga Novi Sadi, Beogradi dhe Nish, si dhe për gazetarët e tjerë të rinj të interesuar.

21. shkurt 2020.

“RAZVILAVISHTE” E SIPËRMARRËSISË TË TË RINJËVE

Organizata “Razlivalishte” u krijua në vitin 2014 duke patur tre miq të rinj që të vendosnin të prezantojnë të rinjtë me sipërmarrjen sociale dhe të krijojnë një mjedis inkurajues për zhvillimin e sipërmarrjes së të rinjve.

20. shkurt 2020.

KONKURS PUBLIK PËR DORËZIMIN E PROPOZIM PROGRAMEVE NË KONKURSIN E PËRHERSHËM TË HAPUR PËR AVANSIMIN E POZITËS SË PERSONAVE ME INVALIDITET (AFATI: 2 NËNTOR 2020)

Ministria e Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale ka shpallur konkursin publik për paraqitjen e propozimeve programore për një konkurs të hapur të përhershëm për promovimin e pozitës së personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Serbisë në vitin 2020.

  Следећа страна»