Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
29. mars 2019.

KONKURS PUBLIK PËR NDARJEN E MJETEVE PËR PËRKRAHJEN E PROJEKTEVE TË SHOQËRISË CIVILE NË FUSHËN E MBROTJES SË MJEDISIT JETËSOR

Ministria për Mbrojtjen e Mjedisit ka shpallur konkurs publik për mbështetjen e projekteve të shoqërisë civile në fushën e mbrojtjes së mjedisit në vitin 2019.

29. mars 2019.

FONDACIONI PËR SHOQËRI TË HAPUR I SERBISË: KONKURS NË KUADËR TË PROGRAMIT PËR TEJKALIMIN E MULTIKULTURALIZMIT SERGETATIV: NË DREJTIM TË INTERKULTURALIZMIT

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur në Serbi ka shpallur konkurs për paraqitjen e projekteve nën Programin "Tejkalimi i Multikulturalizmit Segretativ: Drejt Interkulturalizmit".

29. mars 2019.

PERSONELI ARSIMOR HUMAN NGA SHF “JABLLANICA E EPËRME” NË MEDVEGJË

Medvegjë - Tetë familje nga komuna e Medvegjës ka marrë rroba, këpucë, ushqim, lodra dhe produkte të higjienës, në kuadër të aksionit humanitar të organizuar nga shkolla fillore "Jabllanica e Epërme" nga Medvegja.

28. mars 2019.

PROGRAMI I INKURAJIMIT TË ZHVILLIMIT TË SIPËRMARRËSISË PËRMES NDIHMËS FINANCIARE PËR FILLESTARË NË BIZNES NË VITIN 2019

Programi i inkurajimit të zhvillimit të ndërmarrësisë nëpërmjet mbështetjes financiare për fillestarët në biznes në vitin 2019, realizohet nga Ministria e Ekonomisë, në bashkëpunim me Fondin e Zhvillimit të Republikës së Serbisë.

28. mars 2019.

“PIKA JOTE E PIKËPAMJES” – PUNËTORIA MBI ANGAZHIMIN E TË RINJËVE PËRMES GAZETARISË MOBILE

UNICEF Serbia organizoi punëtori mbi përdorimin e gazetarisë mobile për të inkurajuar të rinjtë për të shkëmbyer pikëpamjet dhe mendimet e tyre në lidhje me qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe të komunitetit. Punëtoria do të mbahet më 30 mars 2019 në Beograd. Vendi i saktë do të publikohet më vonë.

28. mars 2019.

KONKURSI PËR ZJARRËFIKËS

Bujanoc, Preshevë - Ministria e Punëve të Brendshme ka shpallur konkurs për regjistrimin e 200 kandidatëve për aftësimin profesional për kryerjen e operacioneve të zjarrit dhe të shpëtimit të gjithë Serbinë.

27. mars 2019.

TRAJNIM PËR RAPORTIM DHE EVALUIM TË PUNËS NË PROJEKTET MEDIALE

Bujanoc - Në ambientet e OSBE-së në Bujanoc, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe Informacionit dhe Trupin Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, u organizua trajnimi për raportimin dhe vlerësimin e punës në projektet e medias.

27. mars 2019.

FTESË PËR TË RINJËT ME INVALIDITET NGA RRETHI I JABLLANICËS, NISHAVËS, PIROTIT, TOPLICËS, RASINËS DHE ZAJEÇARIT PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN EDUKATIV “ARSIMIMI DIGJITAL” (AFATI: 29.03.2019)

Forumi  Rinor i Personave me Aftësi të Kufizuara fton të rinjtë me aftësi të kufizuara deri në moshën 35 vjeç nga rrethi i Jabllanicës, Pçinjës, Nishavës, Pirotit, Toplicës, Rasinës dhe Zajeçarit për të aplikuar për një program arsimor për shkrim-leximin digjital, i cili do të mbahet nga 8 deri më 10 prill në qytetin e Nishit. 

27. mars 2019.

KONKURS PUBLIK PËR STIMULIMIN E FORMAVE TË NDRYSHME TË PUNËSIMIT, VETËPUNËSIMIT DHE SIPËRMARRËSISË SË TË RINJËVE

Ministria e Rinisë dhe Sportit ka shpallur thirrje publike për stimulimin e formave të ndryshme të punësimit, vetëpunësimit dhe sipërmarrjes së të rinjve.

26. mars 2019.

FTESË QYTETEVE DHE KOMUNAVE QË TË PARAQITEN NË PROJEKTET PËR MJETET NGA FONDI PËR LOKAL

Ministri i administratës shtetërore dhe vetëqeverisjes lokale në Qeverinë e Republikës së Serbisë, Branko Ruzhiq ftoi qytetet dhe komunat të aplikojnë për financim nga Fondi për Lokal dhe kujtoi se afati i fundit për aplikim është 1 prill.

  Следећа страна»