Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
27. shtator 2019.

DITA EUROPIANE E GJUHËVE NË SHKOLLËN SVETI SAVA

Bujanoc - Nxënësit në shkollën e mesme Sveti Sava në Bujanoc festuan Ditën Evropiane të Gjuhëve - 26 Shtatorin, duke recituar poezi dhe këngë në katër gjuhë botërore.

27. shtator 2019.

NË BAZËN JUG TË BUJANOCIT ËSHTË KRYER KONTROLLIMI I GADISHMRISË SË PJESËTARËVE TË USHTRISË SË SERBISË PËR PJESËMARRJE NË MISIONIN E KB NË LIBAN

Bujanoc - Një stërvitje tre-ditore, "Mburoja Serbe 15", që synon të kontrollojë gatishmërinë e njësive të Ushtrisë së Serbe për të marrë pjesë në operacionin shumëkombësh të Kombeve të Bashkuara "UNIFIL" në Liban, ka përfunduar në Bazën e Jugut dhe në terrenin trajnues “Borovac” afër Bujanocit.

26. shtator 2019.

KADRI PROFESIONAL PËR MENAXHIM NË 23 VETQEVERISJE LOKALE NË SERBI PËRMS PËRKRAHJES SË QEVERISË SË ZVICRRËS

Beograd - Duke zbatuar parimet e qeverisjes së mirë, qytetarët mund të presin shërbime më të mira nga administrata komunale dhe shtetërore dhe përgjegjshmëri, transparencë dhe efikasitet më i madh.

25. shtator 2019.

KONKURS PËR NDARJEN E BURSAVE PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME NË TERRITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR PERIUDHËN E VITIT SHKOLLOR 2019/2020

Në bazë të Konkluzionit të Qeverisë 05 nr 401-4733/2019 të datës 16 maj 2019, Shërbimi i Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë (në tekstin e mëtejshëm Shërbimi i Trupit Koordinues) shpall...

25. shtator 2019.

KONKURS PËR NDARJEN E BURSAVE PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME NË TERRITORIN E KOMUNËS SË PRESHEVËS PËR PERIUDHËN E VITIT SHKOLLOR 2019/2020

Në bazë të Konkluzionit të Qeverisë 05 nr 401-4733/2019 të datës 16 maj 2019, Shërbimi i Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë (në tekstin e mëtejshëm Shërbimi i Trupit Koordinues) shpall...

25. shtator 2019.

KONKURS PËR NDARJEN E BURSAVE PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME NË TERRITORIN E KOMUNËS SË MEDVEGJËS PËR PERIUDHËN E VITIT SHKOLLOR 2019/2020

Në bazë të Konkluzionit të Qeverisë 05 nr 401-4733/2019 të datës 16 maj 2019, Shërbimi i Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë (në tekstin e mëtejshëm Shërbimi i Trupit Koordinues) shpall...

25. shtator 2019.

PËR SHOQËRITË E PAKICAVE NACIONALE 30 MILIONË DINARË

Beograd – Ministri i administratës shtetërore dhe vetëqeverisjes lokale, Branko Ruzhiq, ka nënshkruar në Beograd kontratat me përfaqësuesit e 91 shoqatave të pakicave kombëtare të cilëve do t`i ndahen mjetet nga fondi i buxhetit për pakicat kombëtare në shumën totale prej 30 milion dinarëve.

20. shtator 2019.

VIVIFY IDEAS – KONKURS PËR FINANSIM TË PROJEKTEVE TË CILËT KONTRIBOJN NË SHËNDETIN E FËMIJËVE

Vivify Ideas ka shpallur thirrje për propozime për financimin e projekteve që kontribuojnë drejtpërdrejt në përmirësimin e shëndetit të fëmijëve. Konkursi është i hapur deri më 14 tetor 2019. Nga ky konkurs do të ndahen 1.200.000 dinarë.

20. shtator 2019.

BANKA E INVESTIMEVE EVROPIANE E GATSHME TË FINANSOJ PROJEKTEVE TË REJA NË SËRBI JA NË CILAT FUSHA

Banka Evropiane e Investimeve (EIB) është e gatshme të mbështesë dhe financojë projekte nën ciklin e ri të investimeve në Serbi, e vlerësuar deri  më tani me rreth 12 miliardë euro. EIB nuk ka frikë nga shifrat e mdhaja, sipas Dubravka Negre, drejtoreshë e  zyrës Rajonale të Bankës Evropiane të Investimeve për Ballkanin Perëndimor.

19. shtator 2019.

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE PËR SUBVENSIONE SUBJEKTEVE EKONOMIKE NË PRONËSI PRIVATE PËR VITIN 2019, NË KOMUNAT PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË

Në bazë të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Serbisë mbi pranimin e Programit të masave mbi ndarjen dhe shfrytëzimin e mjeteve për subjektet ekonomike...

  Следећа страна»