Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
31. mars 2023.

KOMUNËS SË BUJANOCIT 4 MILION DINAR

Bujanoc - Beograd - Kabineti i Ministrave për zhvillimin e komunave të pazhvilluara do t'i ndajë komunës 4 milionë dinarë për punësimin e asistentëve personalë për fëmijët që kanë nevojë për ndihmë gjatë shkollimit në emër të projekteve infrastrukturore dhe uljes së varfërisë.

31. mars 2023.

KONKURS PUBLIK PËR FINANSIMIN E PROGRAMIT TË POSAQËM NGA FUSHA E SPORTIT NGA KOMUNA E PRESHEVËS

Preshevë - Beograd - Kërkesa dorëzohet në formular në komisionin për realizimin e konkursit për financimin e programeve të veçanta në fushën e sportit, në tre ekzemplarë, deri më 04.05.2023, me dokumentacionin e detyrueshëm të bashkangjitur në një kopje:

31. mars 2023.

FILLON REGJISTRIMI NË SHKOLLAT FILLORE (31.03.2023.)

Bujanoc – Beograd – Regjistrimet në klasën e parë të shkollës fillore, si dhe testimi për fillimin e shkollës, fillojnë më 3 prill dhe do të zgjasin deri më 31 maj 2023. Të drejtën e regjistrimit në shkollën fillore e kanë fëmijët e lindur në vitin 2016, si dhe fëmijët e lindur në janar dhe shkurt 2017.

29. mars 2023.

RREGULLOHET PARKU DHE RIPRTRIHET GJELBËRIMI NË BUJANOC

Bujanoc-Beograd - Për rregullimin dhe gjelbrimin e parkut të qytetit, qyteti nga Ministria e ruajtjes së mjedisit mori2.5 milion dinar.

28. mars 2023.

THIRRJEN PUBLIKE TË GJITHË ELEKTORËVE QË T’I PARAQESIN NË KOHË TË DUHUR REGJISTRIMET ME SHKRIM PËR PJESËMARRJEN NË KUVENDIN ELEKTORAL

Beograd - Kuvendi elektoral për zgjedhjen e 15 anëtarëve të Këshillit kombëtar të pakicës kombëtare shqiptare do të mbahet më 7 maj të vitit 2023 në Bujanoc. Të drejtën të jetë elektor e ka pjesëtari i pakicës shqiptare kombëtare i regjistruar në listën e veçantë të votuesve...

28. mars 2023.

KOMUNA E MEDVEGJË MINIBUS NGA MINISTRIA PËR KUJDESIN E FSHATIT

Medvegjë-Beograd- Për mes programit për ndarje të mjetëve të pakthyeshme për blerjen e minibusit për barjtjen e banorëve nga fshati, Ministria për kujdesin e fshatit i ka dhuru komunës  mjete të pakthyeshme të cilat janë dedikkuar blerjes së minibusit me gjithësejt njëzet e një ulëse për udhëtarë. Qëllimi i blerjes së minibusit është avancimi i kushteve të jetës dhe punës në fshat.

27. mars 2023.

NXËNËSIT E SHKOLLËS FILLORE ”BRANKO RADICEVIQ” NGA BUJANOCI MARRIN PJESË NË PUNËTORIN KREATIVE NË BUGARI

Bujanoc - Beograd - Nxënësit e shkollës fillore "Branko Radiçeviq" udhëtuan sot me mësuesit e tyre për në Bullgari, ku me bashkëmoshatarët e tyre në Razgrad do të ndjekin punëtori krijuese në matematikë, ekologji dhe art.

24. mars 2023.

Në Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë janë mbajtur trajnimet për prezantimin e procedurës për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Nacional të Pakicës Shqiptare përmes kuvendit elektoral

Përfaqësues të Ministrisë së të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogut Shoqëror, Komisionit Republikan Zgjedhor dhe Shërbimit të Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë...

24. mars 2023.

SHTETI I JAPONISË NDIHMON ME MJETE MATERIALE PËR PAJISJEN E SHTËPIVE DHE BANESAVE

Bujanoc - Beograd - Qeveria e Japonisë do të dhurojë 73 mijë euro për pajisjen e shtëpive dhe banesave me mobilje, të cilat do të blihen dhe ndërtohen për romët e arratisur nga Kosova dhe Metohija në vitin 1999 dhe që prej 24 vitesh jetojnë në qendrën kolektive Salvatore.

24. mars 2023.

JANË SHPALLUR ZGJEDHJET PËR ANËTARËT E KËSHILLIT NACIONAL TË PAKICËS NACIONALE SHQIPTARE

Beograd - Më 24 mars 2023, Ministri për të drejtat e njeriut dhe pakicat dhe dialogun social, Tomislav Zhigmanov, ka nxjerrë Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për anëtarë të Këshillit Kombëtar të pakicës kombëtare Shqiptare.

  Следећа страна»