Kontaktet
                   

Kontaktet

Kabineti i kryetarit të trupit Koordinues në Beograd prof.dr. Zoran Stankoviq

Adresa
Bulevrdi Mihajlo Pupin 2
11070 Beograd

Tel: 011/21 44 367, 21 44 283
Fax: 011/ 212 09 09

E-mail: kabinet@kt.gov.rs


Shërbimi i Trupit Koordinues në Beograd:

Adresa
Bulevrdi Mihailo Pupin 2
11070 Beograd

Kabineti i drejtorit të Shërbimit të Trupit Koordinues

Tel: 011-21 20 906
Faks: 011-21 20 909
E-mail: office@kt.gov.rs

Finansat
Tel: 011-21 20 908

Shërbimi i përgjithshëm
Tel: 011/21 20 912

Shërbimi juridik
Tel: 011/21 20 915


Zyrja e TK Bujanoc

Adresa
Rr Karagjorxhe Petroviq nr 115

Telefonat:
017 654 600
017 654 601 (sekretariati)
017 654 602 tel/fax
017 654 604 fax
Email: office.bujanovac@kt.gov.rs


Zyrja e TK Preshevë

Adresa
Rr Save Kovaqeviq, nr 12

Telefonat:
017 660 842
017 660 843 (sekretariati)
017 660 844 fax
Email: office.presevo@kt.gov.rs

 

Personi përgjegjës pwr funskionimin e internet prezentimit Tamara Millosheviq-Gërbiq :

Adresa
Bulevar Mihaillo Pupin 2
11070 Beograd

Telefonat:
011 21 44 367
011 21 44 283
011 212 09 09 fax
E-mail: tamara.milosevic@kt.gov.rs