Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
31. mars 2016.

FTESË PËR DORËZIMIN E PARAQITJEVE PËR KONFERENCËN MË TË RËNDËSISHME RINORE TË NDËRMARRËSISË

Nëse jeni inovativ, të gatshëm për avansim dhe realizim e ideve individuale të ndërmarrësisë dhe jeni të moshës deri 35 vjeçare, mund të paraqiteni për pjesëmarrje në konferencën “Forumi ekonomik i të rinjëve 2016”. Aplikim për paraqitje është i qasur në ueb faqen dhe në Facebook të Forumit Ekonomik të të Rinjëve, por mund të paraqiteni edhe në këtë link

31. mars 2016.

KONKURSI PUBLIK PËR NDARJEN E MJETEVE TË MBLEDHURA NË BAZËS SË SHTYRJES SË NDJEKJES PENALE

Qëllimi i konkursit është zgjedhja e subjektit projektin e të cilit Komisioni për realizimin e konkursit për ndarjen e mjeteve të mbledhura në bazë të shtyerjes së ndjekjes penale do t`i propozoj Qeverisë për arsye të ndarjes së mjeteve të mbledhura në bazë të shtyerjen e ndjekjes penale.

31. mars 2016.

KONKURSI PËR NDARJEN E MJETEVE KREDITORE PËR INKURAJIMIN E KUALITETIT TË OFERTËS TURISTIKE NË VITIN 2016

Beograd – Ministria e Tregëtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit shpallë konkurs publik për ndarjen e mjeteve kreditore për inkurajimin e kualitetit të ofertës turistike në vitin 2016.

30. mars 2016.

FONDI PËR ZHVILLIM KA MIRATUAR KREDI PËR NDËRMARRËSIT-FILLESTAR DHE PERSONAT JURIDIK

Fondi për Zhvillim i Republikës së Serbisë, si njëri ndër partnerët e rëndësishëm në “Vitin e ndërmarrësisë 2016”, nga 11 marsi, ditë e premte, fillon me pranimin e kërkesave sipas Programit të Fondit për Zhviillim, për çka janë planifikuar mjete në vlerë prej 7,2 miliardë dinarë. Kreditë do të jepen për start-up për ndërmarrësit-fillestarë dhe personat juridik. 

30. mars 2016.

PAGFAT NË LESKOC DHE NË RRETHIN E JABLLANICËS MË TË LARTA PËR 7,8 %

Leskoc – Pagat në neto në gjatë vetqeverisjet lokale në territorin e Rrethit të Jabllanicës, në muajin shkurt kanë qenë më të lartë për 7,8 përqind për dallim nga muaji janar, në të cilën është shënuar rënie e madhe.

29. mars 2016.

PËRKRAHJA PËR VETËPUNËSIMIN E TË RINJËVE PËRMES MJETEVE TË PAKTHYESHME PËR FILLIMIN E BIZNESIT

Progresi Europian ka shpallur ftesë publike për ndarjen e mjeteve të pakthyeshme për fillimin e biznesit të tyre për të rinjët nga 34 komunat në juglindje dhe jugperendim të Serbisë. Këtë aktivitet, i cili ka qëllim inkurajimin e sipërmarrësisë në mesin e të rinjëve, Unioni Europian dhe Qeveria e Zvicrrës do ta përkrah me 180.000 euro.

28. mars 2016.

MBËSHTETJA E ZHVILLIMIT TË KOMPANIVE TË VOGLA DHE TË MESME (KVM) NË SERBI

Delegacioni i UE-së në Republikën e Serbië dhe Banka Europiane për Rimëkëmbje dhe Zhvillim (EBRD), ftojnë kompanitë nga Republika e Serbisë që të paraqiten për mbështetje në kuadër të programit të ri “Mbështetja e zhvillimit të KVM në Serbi”.

28. mars 2016.

EKSPOZITA “JUGU I SERBISË NË LUFTËN E MADHE 1915-1918”

Beograd – Ekspozita “Jugu i Serbisë në Luftën e Madhe 1915-1918”, do të mbahet e hapur deri 31 mars në galerinë e RTS-it. Ekspozita është projekt i përbashkët i muzeut në Leskoc, Vraj, Nish, Pirot dhe Prokuple, e cila paraqen omazh specific të parëve tanë në luftat në Serbi në fillim të shekullit 20.

25. mars 2016.

TË RINJËT E INTRESUAR PËR THIRRJEN E USHTRISË

Vrajë – Në sallën e Shtëpisë Ushtarake në Vrajë, nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme iu janë prezentuar kushtet për regjistrim dhe mënyra e shkollimit në Gjimnazin Ushtarak dhe në Akademinë Ushtarake në Beograd. Për një vend në Akademi konkurojnë rreth 18 kandidatë.

25. mars 2016.

FILARMONIA NË JUG

Beograd – Në kuadër të projekteve të tyre të decentralizimit, Filarmonia e Beogradit, prej 29 deri 31 mars, realizon turneun e vogël në tri qytete, me emri Filarmonia në Jug. Në rrugën prej Vrajës (29.03), përmes Leskocit (30.03), deri në Aleksinc (31.03), Ansambli i Filarmonisë së Beogradit do t`i dhuroj publikut në këto tri qytete Oktetin e Shurbetit.

  Следећа страна»