Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
17. prill 2019.

AMBASADA E REPUBLIKËS SË BULLGARISË NË BEOGRAD – FTESË PËR DORËZIMIN E PROPOZIM E PROJEKTEVE

Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Bullgarisë, përmes Ambasadës së Republikës së Bullgarisë në Beograd, ka publikuar procedurën për pranimin dhe përzgjedhjen e projekt propozimeve që do të zbatohen me një grant nën Ndihmës Zyrtare për Zhvillim të Republikës së Bullgarisë për Republikën e Serbisë, me të afat fillestar për nisjen e projekteve në 2020.

17. prill 2019.

ËSHTË SHPALLUR KONKURSI I RI, I KATËRTI PËR NDARJEN E MJETEVE NË BAZË TË SHTYERJES SË NDJEKJES PENALE

Ministria e Drejtësisë ka shpallur konkurs të ri publik për shpërndarjen e fondeve të mbledhura nga shtyerjen e ndjekjes penale (oportunitetit), dhe shuma totale e parashikuar për ndarje është 470 milionë dinarë.

17. prill 2019.

MJETET E NDARA PËR PROJEKTE MEDIALE

Bujanoc - Këshilli i Qytetit të Vrajës ka miratuar propozimin e Komisionit për alokimin e fondeve për bashkëfinancimin e projekteve nga buxheti i Qytetit për prodhimin e përmbajtjeve mediatike në vitin 2019.

16. prill 2019.

KONKURS PËR PJESËMARRJE NË FORUMIN NACIONAL PËR IDETË E GJELBËRTA (AFATI: 05.05.2019)

Fondacioni Trag, Fondacioni i Vllezërve Rokfeler dhe Erste Banka kanë shpallur Konkurs për pjesëmarrje në Forumin Nacional për Idetë e Gjelbërta.

16. prill 2019.

JANË SIGURUAR MJETE PËR VAZHDIMIN E PUNËS SË KUZHINËS POPULLORE

Bujanoc - Për funksionimin e Kuzhinës Popullore në Bujanoc, janë siguruar 8.5 milion dinarë nga buxheti republikan për funksionimin në ciklin të ardhshëm 9 mujor.

16. prill 2019.

NË FSHATIN LERAN KURORA PËR USHTARËT E RËNË NË BOMBARDIMIN E NATO-S

Preshevë – Njëzet vjetori i vdekjes së ish-pjesëtarëve të Brigadës së 78 të motorizuar gjatë agresionit të NATO-s, është shënuar në fshatin Leran, të komunës së Preshevës.

15. prill 2019.

KONKURSI PËR PROJEKTET E VETËPUNËSIMIT DERI MË 22 PRILL

Beograd - Qytetarët regjistruar si të papunë mund që deri më 22 prill të paraqesin kërkesën, planin e biznesit dhe dokumentacionin e nevojshëm për konkursin për vetëpunësim, tha Zoran Martinoviq, drejtor i Shërbimit Kombëtar të Punësimit.

15. prill 2019.

FILLON DORËZIMI I KËRKESA PËR SUVENSIONET E BLETARËVE

Dorëzimi i kërkesës për ushtrimin e të drejtës për stimulim koshered e bletëve fillon sot dhe zgjat deri më 31 maj të këtij viti. Stimujt jepen në shumën prej 720 dinarë për një koshere të bletëve.

15. prill 2019.

TRAJNIMI PËR TË GAZETARËT E RINJ DHE GAZETARET NË BRUKSEL (AFATI: 15.07.2019)

Komisioni Evropian ka hapur një konkurs për gazetarët dhe gazetaret e reka të cilët raportojnë për bashkëpunim rajonal në kuadër të Youth4Regions. 

15. prill 2019.

AKTORËT E RINJ ME ZEMËR TË MADHE VAZHDOJNË QË T`I NDIHMOJNË SHOQES NGA KLASA E TYRE

Medvegjë – Nxënësit e klasës së katërt të shkollës fillore "Josif Kostiq" nga Leskoci, përsëri dje treguan humanitetin e tyre duke performuar shfaqjen teatrale “Gjyha e kuptimit” pranë një audiencë të madhe në Qendrën Kulturore në Medvegjë, dhe të gjitha të ardhurat nga shitja e biletave do të paguhen në llogarinë e shoqes të cilës i duhet ndihma dhe ata duan të tregojnë se sa është e rëndësishme ajo për ata.

  Следећа страна»