Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
6. dhjetor 2019.

GRANTET E VOGLA PËR AVANCIMIN DHE QASJEN E REFUGJATËVE DHE PERSOVAVE TË ZHVENDOSUR PËR PUNËSIM(AFATI:22 DHJETOR 2019)

Qendra për rajonalizëm ka shpallur konkurs për grante të vogla në kuadër të projektit "Ndihmë" – Kontribut për qasje të refugjatëve dhe personave të zhvendosur në të drejtat dhe mundësitë e punësimit ", të financuar nga Komisioni Evropian dhe i zbatuar nga anëtarët e iniciativës Igman.

6. dhjetor 2019.

FILLOI TË FUNCKIONOJË APLIKACIONI VENDOR PËR KONTABILISTËT

Aplikacion falas për telefona mobil Biznis INFO,dedikuar perdoruesve në fushën e financave dhe kontabilitetit filloi të funskionojë dhe është zhvilluar në partneritet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD).

5. dhjetor 2019.

FTESË PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIMIN PËR PËRCJELLJEN E REFORMAVE TË GJYQËSORIT (AFATI: 8 DHJETOR 2019)

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur dhe Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Nishit kanë shpallur thirrje publike për Trajnimin e Reformës Gjyqësore.

5. dhjetor 2019.

TRAJNIMI NË FUSHËN E BUXHETIT PËRGJEGJËS GJINOR (AFATI: 15 JANAR 2020)

Rrjeti i Mbikëqyrjes së Buxhetit Gjinor (GBWN) ka lëshuar një ftesë për organizatat e shoqërisë civile që të aplikojnë për trajnim bazë dhe të avansuar në buxhetimin gjinor, që do të organizohet në bazë të projektit The Gender Budget Watchdog Network (GBWN).

4. dhjetor 2019.

SHËRBIMI I TRUPIT KOORDINUES NDAN BURSA PËR 300 NXËNËS TË SHKOLLAVE TË MESME

Shërbimi i Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë  ka ndarë bursa për nxënësit e shkollave të mesme nga tri komunat që ndjekin mësimin në territorin e komunave Preshevë, Bujanoc, Medvegjë, Leskoc, Leban, dhe Vranjë.

4. dhjetor 2019.

NGA NPROJEKTI “NORVEGJIA PËR JU” PËR REKONSTRUIMIN E POMPAVE TË UJIT NË PRESHEVË 167.000 UERO

Preshevë - Rindërtimi i stacionit të pompave të ujit “Zhunica” në Preshevë, i financuar nga Norvegjia me 167,000 € përmes projektit “Norvegji për ju – Serbi”, do të kontribuojë në një furnizim më të qëndrueshëm me ujë për 13,000 përdorues në këtë komunë në jug të Serbisë.

4. dhjetor 2019.

PREZANTIMI I PROJEKTIT ACT PËR MBËSHTETJE OSHC LOKALE

Helvetas Swiss Intercooperation  dhe   Iniciativa Qytetare ftojnë organizatat e interesuara të shoqërisë civile të marrin pjesë në prezantimin e projektit ACT,me  17 Dhjetor 2019, nga ora 10:30 deri në 15 ,në Shtëpinë e Aktivizmit (Dobracina 55, Beograd).

4. dhjetor 2019.

PRIVILEGJE TË ENERGJISË PËR QYTETARËT E VARFËR

Republika e Serbisë ka ndarë në buxhet  më shumë mjete për vitin paraprak  për qytetarët e rrezikuar nga energjia sesa vitin e kaluar - një miliard e 560 milion dinarë. Nuk është e lehtë për qytetarët që të përmbushin të gjitha kriteret për marrjen e këtij statusi, dhe pengesa kryesore...

3. dhjetor 2019.

DEBAT PUBLIK MBI PROPOZIM PLANIN AKSIONAL NACIONAL PËR PUNËSIM PËR VITIN 2020

Në procesin e përgatitjes së Propozimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Punësimin për vitin 2020, i cili rregullon fushën e politikës aktive të punësimit, Ministria e Punës, Punësimit, çështjeve V eterane dhe Sociale po zhvillon një debat publik mbi Propozimin e Planit Kombëtar të Veprimit të Punësimit për vitin 2020.

3. dhjetor 2019.

NUMRI NACIONAL SOS PËR GRATË ME PËRVOJË NË FUSHËN E DHUNËS 0800-222-033

Ministri i Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale Zoran Gjordjeviq mori pjesë në përurimin e numrit të gjashtë kombëtar SOS për gratë me përvojë në fushën e dhunës.

  Следећа страна»