Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
10. korrik 2019.

KONKURS “MËSUAM NË SEMINAR-E APLIKUAM NË PRAKTIKË” PËR VITIN 2019 (AFATI: 15.10.2019)

Instituti për promovimin e arsimit dhe edukimit - Qendra për zhvillimin profesional të punonjësve arsimor ka shpallur konkursin IX  "Mësuam në seminar - aplikuam në praktikë"

10. korrik 2019.

KONKURSI PËR SHPËRBLIMIN E PROJEKTEVE TË INKLUZIONIT SOCIAL PËRMES SPORTIT (AFATI: 23.07.2019)

Komisioni Evropian u ka bërë thirrje organizatave në Evropë që kanë zhvilluar me sukses projekte sportive të fokusuara në përfshirjen sociale  të aplikojnë në konkursin për Çmimin Evropian #BeInclusive EU Sport Awards.

9. korrik 2019.

SWISS PRO: THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE NJËSIVE VETËQEVERISËSE LOKALE NË FORCIMIN E KAPACITETEVE PË AVANCIMIN E ADMINISTRATËS ELEKTRONIKE(AFATI 19.08.2019)

Programi Swiss PRO ka shpallur  thirrje publike për të mbështetur njësitë e qeverisjes vendore në përmirësimin e administrates elektronike dhe ofrimin e shërbimeve elektronike për të rritur përgjegjshmërinë, transparencën dhe efikasitetin në ofrimin e qasjes më të mirë ndaj shërbimeve dhe të drejtave të qytetarëve.

9. korrik 2019.

NDRYSHE NGA TE TJERET:KONKURSI SKGO PËR APLIKIMET MË TË MIRA TË MEDIAVE PËR PRAKTIKËN NË VETËQEVERISJEN LOKALE

Në kuadër të programit “Mbështetje për Vetëqeverisje Lokale në Serbi drejt BE-së - faza e dyte" financuar nga Qeveria e Suedisë, Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave- Këshilli i qyteteve dhe komunave të Srbisë(SKGO), dhe  këtë vit  shpall konkursin  për aplikimet më të mira të mediave për praktikën në vetëqeverisjen lokale  „Ndryshe nga te tjeret”.

9. korrik 2019.

NË “SVETI SAVA” EDHE 30 VENDE PËR RRETHIN E DYTË

Bujanoc - Në shkollën e mesme "Sveti Sava" të Bujanocit, në raundin e parë u regjistruan 88 nxënës ndërsa kanë mbetur edhe  30 vende shtesë në profilet arsimore  administrator financiar, teknik mekanik dhe kuzhinier, ndërsa drejtimi i infermieres dhe për edukator është tashmë i plotësuar.

9. korrik 2019.

KA FILLUAR DEMINIMI I TERENIT NË BUJANOC

Bujanoc – Në hapsirat të fshatrave Turi, Luçan , Konçul dhe Tërnoc në afërsi të Bujanocit, ka filluar pastrimi i fushave të minuara dhe mjeteve të pashpërthyera  që kanë mbetur nga periudha e konflikteve të armatosura në këtë zone nga viti 1999-2001.

8. korrik 2019.

MJETE TË PAKTHYESHME NGA MINISTRIA E BUJQËSISË PËR FRIGORIFERËT DHE MJETE PËR FRIGORIFERËT

Me rregulloren mbi nxitjet për të mbështetur investimet në prodhimin primar bujqësor përcaktohen grantet që mund të merren për ndërtimin e frigoriferëve dhe blerjen e pajisjeve të reja për frigoriferët.

8. korrik 2019.

TRAJNIM PËR GAZETAR DHE GAZETARE TË RINJË NË BRUKSEL(AFATI:15.07.2019)

Komisioni Evropian hapi një konkurs për gazetarët  e rinj që raportonin për bashkëpunimin rajonal në kuadër të programitYouth4Regions. Të drejtë për të marrë pjesë kanë të rinjët nga 18-30 vjeç, të cilët kanë deri në dy vite përvojë në media dhe studentë / kinematografi nga të gjithë anëtarët e Bashkimit dhe vendeve fqinje, përfshirë Serbinë.

5. korrik 2019.

THIRRJE PËR DORËZIM TË PROPOZIM PROJEKTIT PËR NDARJEN E GRANTEVE PËR AVANCIMIN E KUALITETIT NË MBËSHTETJE TË SHTËPIVE TË SHËNDETIT(AFATI: 29.07.2019)

Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Serbisë fton të gjitha qendrat shëndetësore të paraqesin propozime për projekte që synojnë përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të kujdesit parësor shëndetësor të ofruar...

  Следећа страна»