Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
14. shkurt 2020.

KONKURSI PËR PËRKRAHJE NË PROJEKTET NË FUSHËN E PAKICAVE KOMBËTARE DHE INKLUZIONIT TË ROMËVE DHE ROMEVE (AFATI: 2 MARS 2020)

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur Serbia ka filluar Konkurs për propozime për mbështetjen e projekteve në fushën e minoriteteve etnike dhe përfshirjen e romëve.

14. shkurt 2020.

KONKURSI PËR NDARJEN E MJETEVE TË PAKTHYESHME PËR FINANCIMIN E PËRPILIMIT TË DOKUMENTACIONIT PROJEKTUES DHE TEKNIK PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS KOMUNALE NË VENDBANIMET NËNSTANDARDE TË ROMËVE (AFATI: 5 MARS 2020)

Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave (SCTM) ka shpallur thirrje për propozime për financimin e zhvillimit të dokumentacionit projekt-teknik për hartimin dhe ndërtimin e infrastrukturës...

14. shkurt 2020.

ËSHTË HAPUR KONKURS PËR BURSËN E BIRN-IT PËR PËRSOSMËRINË GAZETARESKE NË VITIN 2020 (AFATI: 10 MART 2020)

Rrjeti Ballkanik i Kërkimit (BIRN) ka shpallur thirrje për bursa për përsosmërinë gazetareske për vitin 2020. Afati i fundit për paraqitjet është 10 mars 2020.

13. shkurt 2020.

UPSHIFT – ENERGJIA E TË RINJËVE PËR NDIKIM SHOQËROR (AFATI: 23 SHKURT 2020)

Në kuadër të Programit të Përbashkët Rajonal "Dialogu për Ardhmërinë: Përmirësimi i Dialogut dhe Kohezionit Social në / ndërmjet Bosnje-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Republikës së Serbisë", një program rajonal UPSHIFT po implementohet me qëllim të fuqizimit të të rinjve për të krijuar zgjidhje për sfidat në mjedisin e tyre dhe kështu përmirësojnë aftësitë e tyre dhe bëhen aktivë socialë.

13. shkurt 2020.

SHKËMBIMI KULTUROR ME TUNISIN (AFATI: 14 SHKURT2020)

Shoqata Kombëtare e Praktikuesve të Punës së Rinisë - NAPOR shpall ftesë për 4 të rinj, përfitues të programeve dhe aktiviteteve të organizatave anëtare të NAPOR, të cilët janë midis 19 dhe 30 vjeç dhe vijnë nga zonat rurale në Serbi, për të aplikuar për pjesëmarrje në shkëmbimin e të rinjve, e cila do të zhvillohet në Gjerbë (Tunis) nga 23 deri më 30 mars 2020.

13. shkurt 2020.

FTESË PËR PJESËMARRJE NË PROCESIN KONSULTATIV: ANKETA PËR NEVOJAT E ANALIZËS SË EFEKTËVE TË LIGJIT MBI VULLNETARIZËM

Merrni pjesë në një proces konsultativ, i cili është pjesë e një analize të efekteve të Ligjit mbi Vullnetarizmin, i iniciuar nga Ministria e Punës, Punësimit, çështjeve të Veterane dhe Sociale, në bashkëpunim me UNICEF dhe Misionin e OSBE-së në Serbi. Procesi i konsultimit në këtë fazë synon të mbledhë shembuj të praktikave...

13. shkurt 2020.

ËSHTË PUBLIKUAR ANALIZA E POZITËS SË OMBUSMANIT LOKAL NË REPUBLIKËN E SERBISË

Komiteti i Juristëve për të Drejtat e Njeriut - YUCOM kohët e fundit publikoi Analizën e pozicionit të ombudsmanëve lokalë në Republikën e Serbisë.

12. shkurt 2020.

PARTNERITET PËR ADMINISTRATËN E HAPUR: FTESË PUBLIKE PËR PJESËMARRJE TË OJQ NË GRUPIN PUNUES PËR PËRPILIMIN E PLANIT AKSIONLA 2020-2022 (AFATI: 14 SHKURT 2020)

Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile të Qeverisë së Republikës së Serbisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Shtetit dhe Vetëqeverisjes Lokale, i dërgon një ftesë publike organizatave të shoqërisë civile për paraqitjen e kandidaturës për anëtarësim në Grupin e Posaçëm Ndërministror të Punës...

12. shkurt 2020.

„FONDI I VENDIT TONË – KOMUNITETI PYTET!” (AFATI: 16 MARS 2020)

Foundations Trag, me mbështetjen e fondacionit Charles Steëart Mot, fillon Programin "Fondacioni i vendit tonë – Komuniteti pyetet!" me qëllim për të inkurajuar themelimin e fondacioneve lokale (http://ëëë.localnefondacije.rs/en/faq.1.3.html#notice) në Serbi. Ky program është nisur sepse besohet se çdo komunitet ka burimet...

12. shkurt 2020.

BUJANOCI BËHET ME TREGUN E RI TË KAFSHËVE

Bujanoc – Për ndërtimin e tregut të kafshëve në Bujanoc vetqeverisja lokale do të marrë 40 milion dinarë nga një program i përbashkët i Qeverisë së Serbisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve.

  Следећа страна»