Dokumentet
                   

Trupit Koordinues

RREGULLORJA E SHËRBIMIT TË TRUPIT KOORDINUES
Shkarko dokumentin  (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

INFORMATORI MBI PUNËN 2015
Shkarko dokumentin  (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

INFORMATORI MBI PUNËN 2013
Shkarko dokumentin  (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

STATUTI MBI THEMELIMIN E SHËRBIMIT TË TK-së
Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

FORMAT PËR QASJE NË INFORMACIONE
Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

LIGJI PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONET ME INTERES PUBLIK
Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

VËRTERIMI MBI NUMRIN E PUNONJËSVE DHE TË ANGAZHUARVE NË SHËRBIMIN E TRUPIT KOORDINUES
Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

STRUKTURA ORGANIZATIVE E SHËRBIMIT TË TRUPIT KOORDINUES
Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

 

STRUKTURA ORGANIZATIVE E SHËRBIMIT TË TRUPIT KOORDINUES