Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
31. tetor 2018.

JANË HAPUR THIRRJET NË KUADËR TË PROGRAMIT „E DREJTA, QYTETËRIA DHE BARAZIA“ (RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP – REC PROGRAM)

Programi i Unionit Europian Të drejtat, barazia dhe shtetësia (Rights, Equality and Citizenship – REC програм)  është një instrument i Bashkimit Evropian synon nxitjen, mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave që sigurojnë barazinë e qytetarëve të garantuara me Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Europian...

31. tetor 2018.

STACIONI VETERINARIK NË BUJANOC FESTON SHËN LUKËN

Bujanoc - Stacioni Veterinarik i Bujanocit do të festojë sot Shën Lukën, festën e veterinerëve në Serbi.

30. tetor 2018.

PËR PËRFSHIRJE MË TË MIRË SOCIALE TË TË RINJËVE ROM

Bujanoc - Përmes projektit, UNHCR-ës dhe UNDP-is në Serbi, 30 të rinj romë avansuan aftësitë dhe përvojën e tyre dhe arritën përvojë pune përmes vullnetarizmit në institucione në nivel lokal, ashtu që të bëjnë jetën e tyre më të lehtë dhe më të mirë në komunitetet në të cilat jetojnë.

30. tetor 2018.

ORICIO: MËSIMI I GJUHËS SERBE ËSHTË I RËNDËSISHËM PËR INTEGRIMIN E PAKICAVE KOMBËTARE

Beograd - Konferenca Ndërkombëtare "gjuha serbe si gjuhë e huaj në teori dhe praktikë" mblodhi rreth 80 pjesëmarrës nga 14 vende, të cilët me këtë rast ekspozuan veprat e tyre. Shefi i Misionit të OSBE-së në Serbi, Andrea Oricio tha se kjo konferencë ofron një sër reforma të mësimdhënies dhe lëndës së gjuhës serbe si gjuhë jo-amtare dhe mundësinë për të shënuar miratimin e programit të ri për këtë temë.

30. tetor 2018.

TRAJNIMI "SI TË PËRDORET MENAXHIMI I KARRIERËS DHE KËSHILLA PËR FORCIMIN E GRUPEVE SENSITIVE DHE TË RRITURA"

Beograd – Fondacioni “Tempus”, përmes aktiviteteve grupit nacional për ndihma EPALE dhe Qendrës Kombëtare "Euroguidance", organizon trajnimin dyditor "Zotëro pafuqinë: Si të përdorim udhëzime për karrierë dhe këshillim për fuqizimin e të rriturve nga grupet e cenueshme?", e cila do të mbahet më 27.11 dhe 28.11.2018, në Beograd, në Hotel "Srbija" (Ustaniçka nr. 127).

29. tetor 2018.

THIRRJE PUBLIKE PËR DORËZIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE PËR FORCIMIN E KOHEZIONIT SOCIAL NË KOMUNAT MULTIETNIKE

Mbështetja e Unionit Europian për zhvillimin e komunave – Programi i EU PRO-së do të kontribuojë në zhvillimin e barabartë shoqëroro-ekonomik të Serbisë, përmes rritjes së konkurencës dhe kohezionit social në 99 komuna në dy rajone...

29. tetor 2018.

THIRRJA E TRETË PUBLIKE PËR APLIKIME PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT PËR STIMUJ IPARD PËR INVESTIME NË ASETET FIZIKE TË FERMAVE BUJQËSORE

Beograd - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave – Administrata për  Pagesat Agrare ka shpallur ftesën e tretë publike për dorëzimin e kërkesave për miratimin e projekteve për stimuj IPARD për investime në në pronësinë fizike të amviserive bujqësore.

29. tetor 2018.

BIBLIOTEKAT PUBLIKE PËR FËMIJË NË TËRË SERBINË

Organizatorët e aksionit "Përcjelle librin" punojnë në krijimin e bibliotekave publike për fëmijët në të gjithë zonat rurale dhe fshatare të Serbisë, ku librat ende përfaqësojnë një luks të vërtetë.

26. tetor 2018.

PJESËMARRJE NË REALIZIMIN E INTREVISTAVE TË THELLA TË KOMS-IT PËR NEVOJAT E HULUMTIMIT MBI POZITAT DHE NEVOJAT E TË RINJËVE TË MINISTRISË SË RINISË DHE SPORTIT

Beograd - Intervistat e thella janë pjesë e hulumtimit të këtij viti të Ministrisë së Rinisë dhe Sportit dhe synojnë të mbledhin informacione rreth pozitës së të rinjve dhe sfidat kryesore me të cilat ata përballen.

26. tetor 2018.

NË ZGJEDHJET PËR KËSHILLA NACIONAL TË SHQIPTARËVE GJASHTË LISTA ZGJEDHORE

Bujanoc - Pas vendimit përfundimtar të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK) të Serbisë, për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit Nacional të Shqiptarëve, më 4 nëntor do të marrë pjesë edhe Shoqata “Forumi Shqiptar për Zhvillim Ekonomik në Serbi”.

  Следећа страна»