Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
29. shkurt 2012.

VENDIM - 29. shkurt 2012.

Komisioni i trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës Sërbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë për përzgjedhjen e bursistve, studentë në Univerzitetin e Novi Sadit, pas kryerjes së procedurës,vërtetimin e kushteve formale dhe realizimin e intervistës me kandidatët që kan aplikuar, ka marrë vendim dhe ka formuar listën e kandidatve të cilët kan përmbushur kushtet e parapara me konukurs:

29. shkurt 2012.

BANJA,MINIERA,UZINA DHE BURGU

Medvegjë – Kujdesi social për më të rrezikuarit ,ishte prioritet i  komunës së Medvegjës,e cila ne dimër ndau nga dy metra dru për ngrohje banorëve më të rrezikuar,dhe kjo ndihmë arriti deri në 50 shtëpi.Në janar të vitit 2012. ,Qendra për punë sociale ndau edhe  ndihmë financiare për qindra familje dhe individë te cilët nuk kishin  te ardhura.U siguruan edhe 4 kontenierë për vendosjen e familjeve të cilat nuk kishin kulm mbi kokë.

24. shkurt 2012.

SEMESTRI I PARË I SUKSESHEM NË DEPARTAMENTIT E FAKULTETIT EKONOMIK NGA SUBOTICA NË BUJANOVC

Nga viti akademik 2011/12,në Bujanoc punon departamenti i akredituar i fakultetit Ekonomik nga Universiteti i Suboticës në Novi Sad, ku mësimi zhvillohet në gjuhën serbe dhe shqipe. Departamenti është hapur nga përkrahja e Trupit Koordinues të Qeverisë së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. Ministria e arsimit dhe shkencës ,Qeveria KA (krahina autonome) e Vojvodinës, Universitetit të Novi Sadit, zyra e komisionerit të lartë për pakicat kombëtare dhe misioni OSBE-së  në Sërbi. Në departamentin  e fakultetit Ekonomik janë të regjistruar 94 student serb,  shqiptarë dhe nacionalitetet tjera.

20. shkurt 2012.

MIRMBAJTJA E DEPONIS

Bujanoc – Ministria e mjedisit jetsor edhe planit hapsinor i ka ndarë komunës së Bujanocit 12.600.000 dinarë për blerjen e kamionëve për të mledhur mbeturinat, si dhe një  askavator për mirmbajtjen e deponis së qytetit.

20. shkurt 2012.

PUSHTETI LOKAL NUK PO I NDIHMON PUNËS SË KUZHINËS POPULLORE

Bujanoc – Bratisllav Lazareviq, sekretar i  organizatës komunale të kryqit të Kuq në Bujanoc, ka deklaruar se pushteti lokal i kësaj komune nuk po i ndihmon punës së kuzhinës popullore, e cilja në ditë i përgadit dhe i ndanë 1.290 ushqime (ngrënje) për më të varfurit.

10. shkurt 2012.

KONKURS Për ndarjen e bursave për regjistrim të studimeve në Universitetin e Novi Sadit

Shërbimi i trupit Koordinues, në përputhshmëri me prioritetet e definuara, duke u munduar në mënyr të veqant të përmirsoj kualitetin e arsimimit në territorrin e komunës së Bujanocit dhe Preshevës, shpall konkurs për ndarjen e 10 bursave studentore për të rinjët me vendbanim në komunën e Bujanocit dhe Preshevës.

10. shkurt 2012.

FTOHTI NË KOMUNË, GJYKATË DHE NË SHTËPI TË KULTURËS

Bujanoc  - Ditët e ftohta, ambienti edhe më i ftohtë në ndërtesën e KK, në shtëpi të kulturës, gjykatë, në postë, në ndërtesën e banueshme në Bujanoc të ashtuquajtur “soliter” ku të punsuarit dhe banorët janë afër radiatorve të ftohur.

7. shkurt 2012.

GJITHNJË MË DRAMATIKE PËR SHKAK TË FTOHTIT SIBERIJAN

Anëtarët sektorit për situata të jashtzakonshme kanë shpëtuar dje  Bozhidar Nikoliq nga fshati Megjedonc në komunën e Medvegjës, që ishte 1 muaj i bllokuar nga bora dhe ndarë krejtësisht nga bota, shtatë ditë e fundit  ka mbetur pa ushqim dhe ilaçe.Duke depërtuar disa orë përmes pengesave, paketa me ushqim dhe ilaçe i sollën atij zjarrfikësit nga komuna e Medvegjes.