Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
28. korrik 2009.

28.07.2007

Në spitalin e posaqëm për rehabilitim ,,Gejzir’’ në Banjën e Sijarinës, jo larg Medvegjës, qëndrojnë 220 mysafir, kurse kapaciteti i banjës është 250 mysafir. Përpos punëtorëve sanitarë, me vizitën e mysafirëve janë të kënaqur edhe punëtorët e Organizatës Turistike të Banjës së Sijarinës. Është vërtetuar se mysafirët e vjetër nuk e harrojnë këtë banjë të Serbisë jugore, kurse më tepër vizitorë ka nga Beogradi, Nishi, Leskoci dhe nga e tëtë Vojvodina.

28. korrik 2009.

ZGJATET AFATI KOHORË I DORËZIMIT TË LUTJEVE PËR BURSAT E NXENËSVE TË VARFËR TË SHKOLLAVE TË MESME DHE NXËNËSVE PA PRINDËR

Për kërkesat e arsyeshme, afati i dorëzimit të lutjes për konkursin e ndarjes së burseve për nxënësit e shkollave të mesme në teritorin e komunës së Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës për periudhën shtatorë-dhjetorë 2009/2010 vazhdohet afati kohorë deri më 5 shtatorë 2009.

23. korrik 2009.

23.07.2009

Rreth hapjes së paraleleve të ndara të fakultetit të Drejtësisë dhe fakultetit Ekonomik nga Nishi, kryetari i komunës së Medvegjës Slobodan Drashkoviq deklaroi se në fillim të muajit gusht do të fillojë afati i regjistrimit, kurse provimi kualifikues për këto dy paralele do të organizohet në fillim të shtatorit.

21. korrik 2009.

BURSA PËR NXËNËSIT E VARFËR TË SHKOLLAVE TË MESME DHE NXËNËSIT PA PRINDËR

Trupi Koordinues për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës vazhdon të ndihmojë qytetarët më të varfër në Serbinë jugore. Pas ndarjes së gjashtë milionë dinarëve për ndihmë urgjente për personat me nevoja të posaqme, nënave mbajtëse të familjes si dhe fëmijëve jetimë, shpallet konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja të cilët janë pa prindë apo janë nga familjet varfanjake.

21. korrik 2009.

NËNTË MILIONË PËR AVANSIMIN E TË DREJTAVE SOCIALE DHE PAKICAVE DHE TRE MILIONË PËR ORGANIZATAT JOQEVERITARE

Trupi Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë shpallë dy konkurse për finansimin e projekteve për avansimin e të drejtave sociale, drejtën e pakicave si dhe finansimin e projekteve të organizatave joqeveritare në Serbinë jugore.

21. korrik 2009.

KONKURSET E TRUPIT KOORDINUES

Teksti i konkursit për ndarjen e burseve të nxënësve - Formulari i lutjes për ndarjen e bursave të nxënësve Teksti i konkursit për realizimin e të drejtave sociale dhe të pakicave Teksti i konkursit për programet dhe projektet e shoqatave të qytetarëve

15. korrik 2009.

INTERVISTA E MILAN MARKOVIQIT DHËNË GAZETËS ,,POLITIKA’’

,,Hetimet do të tregojnë se a janë të lidhura sulmet e Preshevës me sulmin kundër zhandarmerisë që ka ndodhur javën e kaluar në komunën e Bujanocit. Por, sipas të gjitha gjasave, qëllimi i këtij sulmi terorist është vënia e mossigurisë si dhe kompromitimi i aftësive dhe mundësive të organeve shtetërore e njëherit të frigojë popullatën shqipëtare kurse në popullatën serbe të lëshojë Preshevën’’, deklaroi Milan Markoviq, kryetari i Trupit koordinues për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës i cili është në kontakte me përfaqësuesit e pushtetit lokal të këtyre komunave të Serbisë jugore.

9. korrik 2009.

NDIHMË MË TË RREZIKUARËVE

Trupi Koordinues për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës ka ndarë një shumë prej gjashtë milionë dinarë për ndihmë emergjente personave me nevoja të posaqme, nënave-mbajtëse të familjes dhe fëmijëve të paprindë. Transferimi i pjesës së parë të mjeteve nga një milionë dinarë për qdo komunë, do të realizihet deri në gjysmën e shtatorit kurse, nga një milionë dinarë të mbetura, secila komunë do t’i marrë në tremujorin e fundvitit.

7. korrik 2009.

07. korrik 2009

Kompania "Simpo" nga Vranja ka hapur në Sarajevë një salon të mobileve me një sipërfaqe prej 1.500 m² në të cilin do të ekspozojë prodhimin e saj të gjithëmbarshëm. Drejtori i sipërmarrjes së "Simpo-s" në Bosnjë dhe Hercegovinë Jovo Plotan deklaroi se ky është objekti i tetë i shitjes së "Simpos" me pakicë në Bosnjë dhe Hercegovinë.

7. korrik 2009.

HAPET PJESA E AUTOSTRADËS NË SERBINË JUGORE

,,Nuk ka dyshim se rezultatet e Qeverisë së Serbisë të arritura në sferën e infrastrukturës, posaqërisht të ndërtimit të Koridorit 10 janë të dukshëm. Ndërtimi i rrugëve të tilla bashkëkohore, si dhe shumë aktiviteteve tjera në këtë drejtim, tregon se jemi një hapë më afër Bashkimit Europian si dhe heqjes së vizave për qytetarët tanë“. Këtë deklaroi ministri Mirko Cvetkoviq, kryetarë i Qeverisë së Serbisë pas hapjes solemne të kësaj pjese të autostradës 22 kilometërshe nga Levosoja e deri në Preshevë në Koridorin 10 e cila kapë një sumë prej 13 milionë eurosh.

  Следећа страна»