Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
30. janar 2009.

LAJMËRIM PËR MEDIA

Shërbimi i Trupit Koordinues së Republikës së Sërbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë lajmëron përfaqësuesit e mediave që ambasadori i Federatë Ruse në Sërbi, Zotëri Aleksandar Konuzin më datë 2 dhe 3 shkurt të vitit 2009 do të vizitojë Serbinë Jugore.

29. janar 2009.

29. janar 2009

Agjensioni amerikan për zhvillim ndërkombëtarë (USAID) ka mbajtur trajnim dyditorë për përfaqësuesit e blektorëve nga Serbia Jugore rreth zhvillimit të menaxhmentit, finansimit dhe marketingut.

27. janar 2009.

27. janar 2009

Në Bujanoc mbajt tribuna e nëntë me radhë në suaza të projektit ,,Kosova nga ana tjetër’’  të cilën e organizon organizata joqeveritare Qendra për demokraci dhe zhvillim të Sërbisë Jugore dhe agjensioni regjional JUGpress. Projektin e mbështetë ambasada e Britanisë së Madhe në Beograd.

23. janar 2009.

23. janar. 2009

Përfaqësuesit o organizatës amerikane për zhvillim USAId dhe komuna e Leskocit, Lebanës, Vllasotincës dhe Medvegjës nënshkruan marrëveshjen mbi realizimin e programit ,,të arrituarat e të rinjëve’’ i cili do të zbatohen në shumë shkolla të mesme në këto komuna.

21. janar 2009.

21 janare 2009

Kete vite ne Medvegje eshte dashur te filloje punes biznis inkubatori, ndertimi i stacionit per filtrimin e ujit dhe te rrjetit te kanalizimit si ne Medvegje poashtu edhe ne Banjen e Sijarines. Ne kete mjedis shumenacional presin nga programi Nacional Investicional investimin prej 80 milion dinaresh per arsye se keto mjete jane te lejuara qysh ne vitin e kaluar mirepo ende nuk jane realizuar.

16. janar 2009.

16 janare 2009

Organizata joqeveritare Qendra per demokraci dhe zhvillim te Serbise Jugore dhe Agjensioni Regjional Informativ Jugpress, me 16 janare kane organizuar tribunen e tete me radhe ne Bujanoc. Tema e tribunes ka qene situata aktuale politike ne komunen e Bujanocit dhe problemi rreth daljes se keshilletareve serb nga keshilli komunal i Bujanocit.

 

 

 

homescontents