Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
30. qershor 2014.

MEDVEGJA DHE MAJA E ZEZË, QYPA PËRPLOT ME ARI

Dekadat e fundit, gjithnjë e më shumë investitor vendor dhe të huaj gjurmojnë për ari në Serbi. Hulumtimet e dy kompanive kanadeze tregojnë se egzistojnë vende shumë fitimëprurëse.

26. qershor 2014.

NADRJA E DIPLOMAVE PËR NDJEKËSIT E SHKOLLËS SERBE

Ndjekësve të Shkollës Gjuhës Serbe për të rinjët e komunitetit shqiptar nga komuna e Bujanocit dhe Preshevës janë ndarë diploma në hapësirat e Shtëpisë së Kulturës Vuk Karaxhiq në Bujanoc. Ndjëkësve nga këto dy komuna diplomat janë ndarë nga profesori Zoran Stankoviq, kryetari i Trupit Koordinues së Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë...

24. qershor 2014.

THIRRJE PËR MEDIA – 24.06.2014

Ju ftojmë që të mërkuren më datë 25 qershor, në ora 11, në Shtëpinë e Kulturës në Bujanoc, në sallën e vogël, medialisht të përcjellni ndarjen e diplomave për gjeneratën e dytë pjeswmarrwsve të „Shkollës së gjuhës serbe“. Të pranishmëve do t`i drejtohet kryetari i Trupit Koordinues, Zoran Stankoviq, kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve, Galip Beqiri, përfaqësuesit e komunës së Bujanocit dhe Preshevës, profesoresha e gjuhës serbe Millica Gjorgjeviq, asistentja e Nermine Aliu Ademi dhe nxënësja „Shkollës së gjuhës serbe“ Emine Iseni

Program

24. qershor 2014.

RANG LISTA PËRFUNDIMTARE E KONKURSIT PËR NDARJEN E BURSAVE PËR REGJISTRIM NË STUDIME NË UNIVERSITETIN E NOVI SADIT - 2014

Rang lista përfundimtare e kandidatëve të cilët janë të zgjedhur që t`i nënshtrohen provimeve pranuese në fakultetet e Universitetit të Novi Sadit në konkursin për ndarjen e bursave studentore të Shërbimit të Trupit Koordinues 2014/2015

Shkarko dokumentin:

Rang lista (pdf)

Burimi : Trupi Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë

24. qershor 2014.

NË BUJANOC 20 BANESA PËR TË ZHVENDOSURIT DHE PËR FAMILJET E RREZIKUARA SOCIALISHT

Në Bujanoc me rastin e Ditës së Refugjatëve, 15 familje të personave të zhvendosur intern nga qendrat kolektive në territorin e asaj komune dhe pesë vendbanimeve, familjet e rrezikuara socialisht, kanë fituar çelësat e banesave të reja.

24. qershor 2014.

NË BUJANOC ËSHTË MBYLLUR KOMUNIKACIONI

Përshkak ndëmtimeve, në fund të muajit maj, ura në lumin e Moravës Jugore në Bujanoc është mbyllur për komunikacion. Për këtë vendbanorët e dhjetra fshatrave kanë përdorur rrugët e gjata alternative. Qeverisja lokale thotë se ura duhet të rrënohet sepse është në rrugën e Koridorit 10.

Ura e cila lidh Bujanoci me disa fshatra, përshkak dëmtimeve ende është i ndaluar për komunikacion.

19. qershor 2014.

STANKOVIQI FTOI SHQIPTARËT PËR VAZHDIMIN E DIALOGUT

Kryetari i komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa ka thënë se dialogu i shqiptarëve me Qeverinë e Serbisë është ndërprerë, sepse liderët politik nga këto hapsira pranojnë të bisedojnë vetëm si partner të barabartë, në çka Stankoviq ka replikuar që Serbia rrespekton shqiptarët nga jugu më shumë se sa ligji në to i parasheh.

Tribunën „Sundimi i ligjit dhe mardhëniet ndëretnike në jug të Serbisë“ i ka organizuar OK Radio në kuadër të projektit „Sundimi i ligjit -  të jetojmë si gjithë bota normale“ të cilën ky medium e zbaton në kuadër të projektit „Forcimi i lirisë së mediave“ të Delegacionit të UE-së.

Burimi: OK Radio dhe Trupi Koordinues 

17. qershor 2014.

KA FILLUAR NËNSHTRIMI I PROVIMIT TË MATURËS SË VOGËL

Me nënshtrimin në test nga gjuha (amtare) serbe, për semi-maturantët e në Serbi ka filluar provimi final, i cili do të zgjat tri ditë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, në rrethin e Pçinjës provimin final do t`i nënshtrohen 2.385 nxënës. Pjesëtarët e komunitetit pakicë, në vend të serbishtës, do t`i nënshtrohen testit nga gjuha shqipe, rumune, ruse, sllovake, hungareze, kroate ose bullgare.

17. qershor 2014.

MAMOGRAFI LËVIZËS NË JUG TË SERBISË

Në kuadër të projektit „Serbija kundër kancerit”, dje në rrethin e Pçinjës ka arritur mamografi mobil apo lëvizws, i cili do të duhet t`i ndihmoj grave për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit në jug të Serbisë.

13. qershor 2014.

FORCIMI SISTEMIT TË ODËS RAJONALE

Bujanoc – Oda Ekonomike Rajonale e Leskocit ka hapur zyrën e vet në Bujanoc, qëllim i së cilës është mundësimi i kontakteve më të mira të biznismenëve nga kjo zonë me biznismenët në rajon, si dhe t’i ndihmojë në zgjidhjen e problemeve të zhvillimit në firmat e tyre.

  Следећа страна»

 

 

homescontents