Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
25. shkurt 2010.

PROJEKTI MULTIETNIK ,,TI DHE UNË JEMI NE’’ NË VOJVODINË

NOVI SAD – Çfaqja multietnike ,,Ti dhe Unë jemi Ne’’, projekt në të cilin marrin pjesë nxënësit e shkollave të mesme, Shqipëtarë, Serbë dhe Romë nga Bujanoci dhe Presheva, nga 25 shkurti deri më 2 marsë do të aktrojnë me çfaqjen e tyre në Zrenjanin, Kikindë, Sombor, Shid dhe Sremska Mitrovicë. Çfaqja është si rezultat i projektit edukativo-artistik të Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, e cilja fekonduesve të tyre përmes lojës dhe shoqërimit u ka dhënë mundësinë e avansimit të tolerancës ndaj kulturave tjera. Të rinjët Shqipëtarë, Serbë dhe Romë në çfaqjen ,,Ti dhe Unë jemi Ne’’ në gjuhën e tyre amtare dhe në gjuhën angleze, paraqesin jetën e tyre të përditshme në Serbinë jugore.

24. shkurt 2010.

24.2.2010.

Kryetari i Trupit Koordinues, ministri Milan Markoviq, kryetarët e komunave të Preshevës, Bujanocit dhe Preshevës, Ragmi Mustafa, Shaip Kamberii dhe Slobodan Drashkoviq dhe kryetari i kuvendit komunal të Bujanocit Jonuz Musliu, janë takuar në Ministrinë e ekonomisë dhe të zhvillimit regjional me kryetarin e Trupit koordinues, sekretarin shtetërorë Dejan Jovanoviq, sekretarin shtetërorë Nebojsha Qiriq dhe drejtorin e Agjensionit për Privatizim Vladislav Cvetkoviq.

23. shkurt 2010.

Komunikatë për media - „TI DHE UNË JEMI NE“ NË KIKINDË, SREMSKA MITROVICË, SHID, SOMBOR DHE LLOZNICË

NOVI SAD – Pas suksesit të çfaqjes teatrale multietnike ,,Ti dhe Unë jemi Ne’’ në Bujanoc dhe Beograd në dhjetorë të vitit 2009, nxënësit e shkollave të mesme, Shqipëtarë, Serbë dhe Romë nga Bujanoci dhe Presheva, çfaqjen rinore për jetën e tyre në Serbinë jugore, në të tri gjuhët e tyre dhe në gjuhën angleze, do ta luajnë në Kikindë (më 25 shkurtë), Zrenjanin (më 26 shkurtë), Sremska Mitrovicë (më 27 shkurtë), Shid (më 28 shkurtë) dhe në Sombor (2 marsë). Çfaqja më 19 maj do ta hapë Vukov Sabor-in e 39 në Lloznicë.

23. shkurt 2010.

PJESËMARRJA E KOMUNITETEVE TË PAKICAVE NË INSTITUCIONE DHE REALIZIMI I TË DREJTAVE TË TYRE

Qendra për demokraci dhe zhvillim të Serbisë jugore dhe agjensioni Regjional informativ JUGpress më 23 shkurtë ka organizuar tribunën ,,Kosova nga ana tjetër, qka pas konfliktit’’ ku tema kryesore ka qenë rëndësia e pjesëmarrjes së pakicave kombëtare në institucionet dhe realizimi i të drejtave të tyre në regjion.

23. shkurt 2010.

ËSHTË NËNSHKRUAR MARRËVESHJA PËR BASHKËPUNIM NË MES TË KLUBEVE BASKETBOLLISTIKE ,,BSK JUNIOR’’ DHE ,,ELITA’’

BUJANOC – Të martën, më 23 shkurtë, në Bujanoc është nënshkruar Marrëveshja për bashkëpunimin në mes të dy klubeve Basketbollistike ,,BSK Junior’’ dhe ,,Elita’’. Marrëveshjen e kanë nënshkruar Miroslav Ristiq nga KB ,,BSK Junior’’ dhe Selami Selimi në emër të KB ,,Elita’’, si dhe kryetari i Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, ministri Milan Markoviq dhe kryetari i komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi, si garantues të marrëveshjes.

22. shkurt 2010.

Komunikatë për media - MARRËVESHJA BASHKËPUNIM SPORTIV TË KB ,,BSK JUNIOR’’ DHE KB ,,ELITA’’

BUJANOC – të martën , më 23 shkurtë, në ora 14,30 në qendrën Sportive ,,Mladost’’ në Bujanoc do të nënshkruhet Marrëveshja për bashkëpunimin multietnik dhe sportiv në mes të Klubit basketbollistik ,,BSK Junior’’ dhe ,,Elita’’. Kryetari i Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, ministri Milan Markoviq dhe kryetari i komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi, me nënshkrimet e tyre do  do të jenë garantues të kësaj Marrëveshjeje.

20. shkurt 2010.

Deputeti popullorë Riza Halimi me maturantët për formimin e Këshillit Nacional të Shqipëtarëve

Në suaza të projektit “T’i njohim te drejtat tona” i cili realizohet nga OJQ ,,Qendra për Arsimim Multikulturorë’’ nga Presheva, në zyret e organizatës ,,Iniciativa e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut’’ është organizuar tryeza e rrumbullakët mbi rëndësinë e formimit të Këshillit Nacional të Shqipëtarëve.

18. shkurt 2010.

JANË PUBLIKUAR REZULTATET PRELIMINARE TË STUDIOS SË VIZIBILIETIT PËR HAPJEN E SHKOLLAVE TË LARTA NË BUJANOC DHE PRESHEVË

BUJANOC – Përfaqësuesit e Qendrës për rezistencë jo të dhunshme (CNO) dhe Qendrës për politika arsimore (COP) dje (më 18 shkurtë) në Bujanoc kanë prezentuar rezultatet preliminare të Studios së vizibilitetit për hapjen e shkollave të larta në Preshevë dhe Bujanoc. Studioja është si rezultat i një studimi disamujorë në suaza të projektit ,,Reforma e e politikës arsimore në Sebinë jugore’’ i cili ka sistematizuar elementet e sistemit arsimorë në Serbi dhe ka perceptuar përvojat nga regjioni në bazë të së cilave do të japë skenarin për aktivitetet e ardshme.

18. shkurt 2010.

SHQIPËTARËT DHE SERBËT E RINJË DUAN FJALORIN SHQIP-SERBISHT

Nxënësit e shkollave të mesme, Shqipëtarë dhe Serbë, duan të përpilojnë fjalorin shqip-serbisht i cili do t’ua lehtësonte komunikimin e përditshëm. Ky është njëri ndër konkluzionet e punëtorisë mbi nevojat kulturore të rinisë Preshevare të cilin e ka organizuar Qendra për demokraci dhe zhvillim të Serbisë jugore.

16. shkurt 2010.

REZULTATET PRELIMINARE TË STUDIOS SË VIZIBILITETIT PËR HAPJEN E SHKOLLAVE TË LARTA NË BUJANOC DHE PRESHEVË

BUJANOC – Qendra kundër dhunës dhe Qendra për politikë arsimore, të enjten, më 18 shkurtë të vitit 2010 në Sallën e vogël të Shtëpisë së Kulturs në Bujanoc duke filluar në ora 10h, do të prezentojë rezultatet preliminare të Studios së vizibilitetit për hapjen e shkollave të larta në Preshevë dhe Bujanoc. Studioja është rezultat i hulumtimeve disamujore në suaza të projektit ,,Reforma e politikës arsimore në Serbinë jugore’’ i cili ka sistematizuar elementet e sistemit arsimorë në Serbi në bazë të përvojave nga regjioni, e më pastaj bazë së cilave përvoja ka ofruar skenarin e aktiviteteve të ardhshme.

  Следећа страна»