Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
31. janar 2020.

FTESË PUBLIKE PËR PROJEKTET DHE ÇMIMET PËR ADMINISTRATËN MË TË MIRË LOKALE (AFATI: 18 SHKURT 2020)

Ministria e Administrimit të Shtetit dhe Vetëqeverisjes Lokale ka lëshuar këtë vit një ftesë publike për komunat dhe qytetet për të aplikuar për projekte që do të financohen, tërësisht ose pjesërisht, nga Fondi i Buxhetit për Vetëqeverisje Lokale, i cili ka vlerën prej 520 milion dinarë.

Ministria e Administrimit të Shtetit dhe Vetëqeverisjes Lokale ka lëshuar këtë vit një ftesë publike për komunat dhe qytetet për të aplikuar për projekte që do të financohen, tërësisht ose pjesërisht, nga Fondi i Buxhetit për Vetëqeverisje Lokale, i cili ka vlerën prej 520 milion dinarë.

31. janar 2020.

„WB6 LAB“: JANË HAPUR FTESAT PËR STRUKTURAT LOKALE DHE KONSULTANTË

Përmes projektit „WB6 Lab“, të implementuar nga Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor - RYCO, GROUPE SOS Pulse, South East European Youth Network (SEEYN), Franco-German Youth Office (FGYO)  dhe Instituti Français, janë hapur dy thirrje për strukturat lokale dhe konsulentët.

30. janar 2020.

FTESË PUBLIKE PËR NDARJEN E MJETEVE TRANSFERE PËR BASHKËFINANCIMIN E MASAVE TË POLITIKAVE POPULLUESE TË VETQEVERISJEVE LOKALE (13 SHKURT 202)

Kabineti i Ministrit Pa Portofol përgjegjës për demografinë dhe politikën e popullsisë ka filluar një thirrje publike për mjetet e pakthyeshme për njësitë e qeverisjes vendore për të bashkëfinancuar masat e politikës së popullsisë për vitin 2020.

30. janar 2020.

KLUBI PËR FORCIMIN E TË RINJËVE 072 (KOM 018): ME KREATIVITET DREJT MIRËKUPTIMIT MULTIETNIK

Kapërcimi i barrierave ndëretnike ishte arsyeja që Klubi i Fuqizimit të Rinisë 018, në bashkëpunim me Hate Fighter Netëork (HFN) dhe partnerët lokalë të Shoqatën e Romëve të nga Prokupla dhe OJQ-së The Future nga Bujanoci...

29. janar 2020.

PERSONAT E SVETI SAVËS KANË SHËNUAR DITËN E SHKOLLËS

Bujanoc - Shkolla e Mesme e Shën Sava në Bujanoc shënoi ditën e hënë shkollën Shën Sava.

29. janar 2020.

IPARD 2020 – ÇKAM MUNDEMI TË PRESIM?

Ministria e Bujqësisë planifikon të shpallë pesë thirrje publike nga programi i asistencës IPARD të BE këtë vit. Nxitjet arrijnë në rreth 57.6 milion €.

29. janar 2020.

TRAJNIM PËR PLANIFIKIM STRATEGJIK TË ORGANIZATËS SË SHOQËRISË CIVILE (AFATI: 5 SHKURT 2020)

Burimi i Qendrës për Organizatat e Shoqërisë Civile (RC) në Serbi ka filluar një thirrje për Trajnim të Planifikimit Strategjik për organizatat e shoqërisë civile të destinuara për përfaqësuesit e organizatave që duan të njihen me bazat e planifikimit strategjik, qasjet e ndryshme dhe rëndësinë e këtij dokumenti në zhvillimin e organizatës.

28. janar 2020.

FTESË PUBLIKE PËR PJESËMARRJE NË PANAIRIN NDËRKOMBËTAR TË 23 TË EKONOMISË NË MOSTAR, BOSNJE E HERCEGOVINË

Dhoma e Tregtisë Serbe dhe Agjencia Serbe e Zhvillimit po organizojnë një paraqitje nga biznesmenë serbë si pjesë e kabinës kombëtare të Serbisë në Panairin e ardhshëm të 23-të të Tregtisë Ndërkombëtare që do të mbahet në Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë, nga 31 Mars deri në 4 Prill 2020.

28. janar 2020.

KREDITË DHE GARANCIONET E FONDIT PËR ZHVILLIM TË REPUBLIKËS SË SERBISË

Fondi për Zhvillim i Republikës së Serbisë siguron këto kredi dhe garancione:

28. janar 2020.

DESK EUROPA KREATIVE SERBIA – KONKURS “FORCIMI I BASHKËPUNIMIT KULTUROR DHE KONKURENCËS SË INDUSTRIVE KULTURORE KREATIVE TË BALLKANIT PERENDIMOR (AFATI: 17 Mars 2020)

Konkursi "Forcimi i Bashkëpunimit Kulturor dhe Konkurrencës së Industritë Kulturore dhe Kreative të Ballkanit Perëndimor" u hap në 17 dhjetor 2019 dhe zgjat deri më 17 mars 2020.

  Следећа страна»

 

 

homescontents