Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
16. gusht 2019.

USAID: FTESË PËR DORËZIMIN E LETRAVE TË INTERESIMIT PËR AVANSIMIN E ZHVILLIMIT NË SERBI TË UDHËHEQURA ME INOVACIONE (AFATI: 6 SHTATOR 2019)

Agjensia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) ka ftuar organizatat e interesuara, qeveritë lokale dhe aktorët e tjerë nga Serbia që të përfshihen në një aktivitet të hapur bashkëpunues të quajtur "Zhvillimi i udhëhequr nga Inovacioni në Serbi".

16. gusht 2019.

KONKURSI PËR GRANTET E VOGLA PËR PROJEKTET E FORCIMIT TË KAPACITETEVE TË SHOQATAVE TË PRINDËRVE

Qendra Psikologjike e Beogradit, me mbështetjen e Fondit të Shoqërisë së Hapur dhe UNICEF, ka shpallur konkurs për propozime për grante të vogla për projektet e forcimit të kapaciteteve të prindërve në kuadër të Projektit...

16. gusht 2019.

SHPËRBLIMI I LINDJES PËR FËMIJËT E LINDUR PREJ 1 KORRIK 2019 DHE MË VONË KA NDRYSHUAR

Sipas vendimit të Ministrisë së Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale të 17 korrikut 2019, shpërblimi i lindjes për fëmijët e lindur më 1 korrik 2019 dhe më vonë u ndryshua në:

15. gusht 2019.

FTESË PUBLIKE PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN E MBËSHTETJES NË SEKTORËT E INDUSTRISË PËRPUNUESE (AFATI: 30 SHTATOR 2019)

Agjencia Serbe e Zhvillimit (RAS), përmes zbatimit të Programit për Mbështetje të Sektorëve të Prodhimit, synon të përmirësojë mjedisin e biznesit dhe të rrisë konkurrencën e NVMM brenda sektorit të prodhimit, të grupuar në katër fushat e mëposhtme...

15. gusht 2019.

KONKURSI PËR NDJEKJEN E TRAJNIMIT “NJË HAP MË TEJ NË DREJTIM TË SHËRBIMEVE GJITHËPËRFSHIRËSE DHE KUALITATIVE UDHËHEQJES KARIERISTE DHE KËSHILLUESE NË SHKOLLA E MESME (AFATI: 9 SHTATOR 2019)

Shkolla e Hapur e Beogradit (BOS) fton mësuesit dhe bashkëpunëtorët e interesuar që të bëjnë kërkesë për pjesëmarrje në projektin "Drejtimi dhe këshillimi i karrierës për punësim më të mirë të të rinjve...

14. gusht 2019.

LEHTËSIRAT TATIMORE PËR SIPËRMARRËSIT TË CILËT DËSHIROJNË TË PUNËSOJNË PUNËTORË TË RINJ, POR EDHE PËR ATA TË CILËT HAPIN BIZNES TË RI

Të gjithë punëdhënësit që duan të punësojnë punëtorë të rinj, por edhe sipërmarrësit që thjesht planifikojnë të fillojnë një biznes, marrin përfitime shumë domethënëse.

14. gusht 2019.

NGA SOT VERIFIKIMI I GJENDJES SË TATIMIN NË PRONË PËRMES APLIKACIONIT MOBIL

Drejtori i Zyrës për Teknologji të Informacionit dhe eUprav-ës së Qeverisë së Republikës së Serbisë, Mihailo Jovanoviq, njoftoi se, sot, përmes aplikacionit celular "Moja LPA" (administrata e taksave lokale), është e mundur që të gjithë tatimpaguesit të kryejnë verifikimin e centralizuar mbi gjendjen e taksës së pasurisë për të gjithë vendin përmes telefon celular.

14. gusht 2019.

DEBAT PUBLIK PËR PROPOZIMIN E PLANIT AKSIONAL PËR VITIN 2019 DHE 2020 PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË SË PËRFSHIRJES SOCIALE TË ROMËVE DHE ROMEVE

Ministria e Punës, Punësimit, Veteranëve dhe çështjeve Sociale fton qytetarët e interesuar, si dhe publikun profesional, të lexojnë tekstin e Propozimit të Planit Aksional për vitin 2019 dhe 2020...

13. gusht 2019.

PËR MODERNIZIMIN E PUNËS SË KOMUNËS SË MEDVEGJËS 1,5 MILIONË DINARË

Medvegjë - Ministri i administratës shtetërore dhe vetëqeverisjes lokale, Branko Ruzhiq vizitoi komunën e Medvegjës dhe bisedoi me menaxhimin për mënyrat për të përmirësuar shërbimet e ofruara nga administrata komunale dhe projektet për jetën më të mirë të qytetarëve të asaj komune.

13. gusht 2019.

FOTO-KONKURS PËR DASHURUARIT NË NATYRË (AFATI: 10 SHTATOR 2019)

Si pjesë e ngjarjes EkoSPEKTAR, ImpaktEko organizon një ekspozitë të punimeve më të mira të fotografëve serbë më 19 shtator në Madlenianum.

  Следећа страна»