22. shtator 2021.

GJIMNAZISTËT E BUJANOCIT SHËNUAN DITËN NDËRKOMBËTARE TË PAQËS

Bujanoc - Beograd - Në kuadër të projektit "Qyteti ynë, shkollat ​​tona" të cilin Trupi koordinues e zbaton me sukses për katër vjet në partneritet me Grupin 484, me mbështetjen e fondacionit të fëmijëve Pestaloci, Ministrisë së arsimit, shkencës dhe zhvillimit teknologjik, komunës së Bujanocit...


më shumë
1. shtator 2021.

FTESË PËR MEDIA - 01.09.2021.


Kryetari i Trupit koordinues, Zoran stankoviq, do të qëndroj të ejtën dhe të premtën 02 dhe 03 shtator, në komunat Preshevë dhe Bujanoc.

më shumë

Katalog najcescih Albanskih imena i prezimena
Katalog najcescih Albanskih imena i prezimena