16. gusht 2023.

Rang lista e projekteve në konkursin për ndarjen e mjeteve për inkurajimin e programeve apo të pjesës së mjeteve të munguara për financimin e programeve në territorin e komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë në vitin 2023. (16.08.2023.)

Në lidhje me konkursin publik për ndarjen e fondeve për nxitjen e programeve ose pjesës së munguar të fondeve për financimin e programit nga rëndësia publike të cilat i realizojnë shoqatat...


më shumë
8. gusht 2023.

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI NË MES PËRFAQËSUESËVE TË TRUPIT KOORDINUES DHE AMBASADORIT JAN BRUT, SHEFIN E MISIONIT TË OSBE-SË NË SËRBI


Beograd - Nenad Mitroviq, u.d të drejtorit të Shërbimit të Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat e Preshevës, Bujanoc dhe Medvegjë ka biseduar me shefin e misionit të OSBE-së në Republikën e Sërbisë, ambasadorin Jan Bratu për programet më të rëndësishme të realizuara dhe aktivitetet e planifikuara në tri komuna në jug të Republikës së Serbisë.

më shumë

Katalog najcescih Albanskih imena i prezimena
Katalog najcescih Albanskih imena i prezimena
homescontents