Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
28. shkurt 2009.

28.02.2009

Komuna e Bujanocit ka formuar Këshillin ekonomik, të cilin e përbëjnë përfaqësuesit e qeverisë lokale. Këshilli ekonomik ka 16 anëtarë, mirëpo kryetari ende nuk është zgjedhur.

26. shkurt 2009.

25 shkurtë 2009

Konkursi i ri për mjete stimuluese të cilat janë të dedikuara komunave më të pazhvilluara, ka filluar më 24 shkurtë.

20. shkurt 2009.

20. shkurtë 2009.

Banka Botërore dhe Republika e Sërbisë kanë nënshkruar marrëveshjen rreth kreditimit nga kjo bankë në një sumë prej 388 milionë euro për përfundimit të punëve në koridorin 10, ka lajmëruar ky institucion finansiar. Banka do të marrë pjesë në finansimin e 84 km autostradës në mes të Prosekës dhe Dimitrovgradit, si dhe 74 km autostradë prej Leskocit deri në Levosojë në drejtim të kufirit me Maqedoninë, kurse suma tjetër e nevojshme do të sigurohet nga Helenik plani dhe kreditimi në bankat tjera ndërkombëtare.

19. shkurt 2009.

Është mbajtur takimi me Komesarin e lartë të OSBE-së për pakica kombëtare

Knut Volebek, Komesari i Lartë i OSBE-së për pakica kombëtare bisedoi me drejtorin e shërbimit të Trupit Koordinues Nenad Gjurgjeviqin mbi pozitën e pakicave kombëtare në Serbinë Jugore. Në këtë takim mori pjesë edhe kryeshefi i Misionit të OSBE-së në Serbi, Ambasadori Hans Ola  Urstad me bashkëpunëtorët e tijë. Përfaqësuesit e OSBE-së dhe të Trupit Koordinues, ranë në ujdi se temat kryesore në Serbinë Judore janë formimi i qeverisë multietnike në Bujanoc dhe Preshevë...

17. shkurt 2009.

17. shkurtë 2009.

Holandezi Jerun De Vris është kryeshefi i ri i zyres së OSBE-së në Bujanoc. Ai në këtë postë zëvendësoi Martin Brooks i cili u transferua në zyren e EULEKS-it në Prishtinë. De Vris ka punuar në Misionin e Kombeve të Bashkuara në Kamboxhë, në Misionin e UNHCR-t në Ruandë, në Bosnë dhe Hercegovinë, Kroaci si dhe në misione tjera ndërkombëtare. Zyrja e OSBE-së në Bujanoc është hapur në vitin 2001 pas përfundimit të konflikteve të armatosura në Serbinë Jugore.

11. shkurt 2009.

COPYRIGHT - TË DREJTAT E AUTORIT

Përmbajtja e tërësishme e autorit, në të cilën hyn materialet grafike, tekstuale, programore dhe materialet tjera, ndodhen nën mbrojtjen e Ligjit për Drejtat e Autorit dhe të drejtat e përafërta.

10. shkurt 2009.

10. 02. 2009.

Konferenca e qyteteve dhe fshtarave, nënshkruan dje memorandum për bashkëpunimin me 18 komuna të pazhvilluara, në suaza të realizimit të projektit ,,Mbështetja e bashkësive lokale në realizimin e inkluzionit social’’, është thënë nga kjo organizatë.

10. shkurt 2009.

10. 02. 2009

Organizata jogeveritare Japoneze Qendra për Prevencionin e Konflikteve dhuroi 100.000 € për projetin ekologjik, ,,Rrethina e pastër’’ në Bujanoc. Në suaza të projektit ,, ,,Rrethina e pastër’’ komuna do të marrë donacion tetë kamionë të vegjël për bartjen e mbeturinave, kurse tri shkolla si pjesëmarrëse do të fitojnë pajisjet për mbledhjen e mbeturinave.

9. shkurt 2009.

09. shkurtë 2009.

Falë donacionit të Ministrisë së shëndetit, shtëpia e shëndetit në Medvegjë mori donacion aparatin e parë të ultrazërit për kontrollimin kardiovaskular dhe abdominal. Vlera e donacionit kapë shifrën prej tre milionë dinarësh.

9. shkurt 2009.

09 shkurtë 2009

Qendra për demokraci dhe zhvillim të Serbisë Jugore dhe agjensioni informativ regjional JUGpress, në Leskoc organizuan tribunën e dhjetë me radhë në suaza të projektit ,,Kosova nga ana tjetër’’. Pjesëmarrësit e tribunës kanë qenë Mllagjan Gjorgjeviq, këshillëtarë i kryetarit Boris Tadiq për Kosovën, Marko Jakshiq, nënkryetarë i komunave serbe në Kosovë si dhe Dragan Nikoliq, kryeshef i rrethit të Pomoravles në Kosovë.

  Следећа страна»