Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
13. nëntor 2019.

SHOQATA E GAZETARËVE NË SËRBI (UNS) KA SHPALLUR KONKURS PËR CMIME TË GAZETARISË(AFATI:28 NËNTOR 2019)

Shoqata e Gazetarëve të Serbisë (UNS) ka shpallur konkursin për çmime në gazetarie për vitin 2019 - për një vepër jetësore  dhe për punën më të mirë gazetareske të botuar në media ndërmjet 10 dhjetorit të vitit të kaluar dhe 10 dhjetorit të këtij viti.

 
13. nëntor 2019.

DEBATI PUBLIK PËR PËRPILIMIN E LIGJIT PËR REFERENDUM DHE INICIATIVËN QYTETARE (AFATI: 22 NËNTOR 2019)

Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetqeverisjes Lokale në procesin e hartimit të ligjit që rregullon fushën e vetëqeverisjes lokale, zhvillon një debat publik për përpilimin  e ligjit për Referendum dhe iniciativën qytetare.

12. nëntor 2019.

FATI I MINIERËS LECE ËSHTË FATI I TËRË MEDVEGJËS

Beograd, Medvegjë - Potenciali më i madh natyror i Medvegjës është miniera Lece, dhe në një farë mënyre fati i kësaj minierë është fati i komunës së Medvegjës, tha kryetari i kësaj komune, Nebojsha Arsiq, në Konferencën e nëntë të mbajtur ndërkombëtare për resurset minerale në Beograd.

12. nëntor 2019.

“NOVA EKONOMIJA”: JANË HAPUR APLIKIME PËR SHKOLLËN FALAS TË GAZETARISË EKONOMIKE (AFATI: 16 NËNTOR 2019)

Gazeta Ekonomike "Nova Ekonomija" organizon shkollë falas të gazetarisë ekonomike dhe fton gazetarët dhe studentët e rinj nga e gjithë Serbia që të aplikojnë.

12. nëntor 2019.

KONKURSI PËR MEDIA DHE ORGANIZATA E SHOQËRISË CIVILE TË CILAT MERREN ME MEDIA (AFATI: 30 SHTATOR 2020)

Projekti i USAID-it për Zgjerimin e Qëndrueshmërisë së Medias ka hapur një thirrje të re për media dhe organizatat e shoqërisë civile të përfshira në media.

12. nëntor 2019.

PRAQKA: KONFERENCA MBI TRENDET NË KOMUNIKIM PËR QYTETARËT AKTIV

Iniciativat e Qytetarëve organizojnë konferencën e katërt “Praqka”,  nga 14 deri në 15 nëntor 2019, në Beograd.

12. nëntor 2019.

TRAJNIM PËR BALLAFAQIM ME DHUNËN DHE DISKRIMINIMIN NDAJ PERSONAVE LGBTI – SI MUND TË BËJMË MË SHUMË TË GJITHË SË BASHKU?

Shoqata “Egal” ju fton në një seminar tre-ditor që do të mbahet në Nish nga 19 deri më 21 nëntor, si dhë në Novi Sad nga 26 deri në 28 nëntor 2019.

8. nëntor 2019.

TRAJNIMI PËR PËRCJELLJEN E BUXHETIT LOKAL(AFATI: 14 NËNTOR 2019)

Qendra e Burimeve për Organizatat e Shoqërisë Civile në Serbi shpall një thirrje për trajnim "Mbikëqyrja Civile e Financave Publike", e cila do të drejtohet nga përfaqësuesit e Shoqatës Rinore në Beçej.

8. nëntor 2019.

ËSHTË SHPALLUR KONKURS PËR GJENERATËN E DHJETË NË PROGRAMIN “NDAJË DITURITË TUAJA” (AFATI: 30 NËNTOR 2019)

Është shpallur konkurs për gjeneratën e 10-të të mentorëve në kuadër të programit "Ndani njohurinë tuaja", i realizuar bashkërisht nga Ambasada e SHBA në Beograd, Erste Bank, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe Lëvizja Evropiane në Serbi.

7. nëntor 2019.

PËRFAQËSUESIT E TRUPIT KOORDINUES, MINISTRIVE TË INSTITUCIONEVE SHTETËRORE DHE OSBE-SË NË TAKIM ME KËSHILLIN NACIONAL TË SHQIPTARËVE

Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë – Në organizim të Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë...

  Следећа страна»