Arkiva e lajmeve
                   

JANË RRITUR SHTESAT PRINDËRORE

17. korrik 2023.

Bujanoc - Beograd - Shtesa prindërore për lindjen e fëmijës së parë nga 1 korriku është 366.122 dinarë, që është rreth 20.000 dinarë më shumë se në 6 muajt e parë. Janë rritur edhe shtesat e paguara me këste - për fëmijën e dytë tani është 324.772 dinarë, për të tretën 1.948.632 dinarë dhe për të katërtin 2.922.948 dinarë.

Gjithashtu, është rritur edhe shtesa e njëhershme për lindjen e fëmijës së dytë dhe të tretë për fëmijët e lindur më 1 korrik 2023 e më vonë dhe tani është 122.040 dinarë, ndërsa paushall për blerjen e pajisjeve për fëmijën. është 6.766 dinarë

Këto shuma rregullohen dy herë në vit, më 1 janar dhe 1 korrik, bazuar në të dhënat e organit republikan përgjegjës për statistikat. Në rritjen e parë të këtij viti, prindërit kanë marrë 345.398 dinarë për fëmijën e parë të lindur, ndërsa ndihma e njëhershme për lindjen e fëmijës së dytë dhe të tretë ka qenë 115.132 dinarë.

Burimi: Bujanovacke, Shërbimi i Trupit koordinues