Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË SHPALLUR KONKURSI “UHVATI FILM” 2020 (AFATI: 1МАЈ 2020)

27. shkurt 2020.

Organizatorët e festivalit rajonal të filmit "Uhvati Film", i cili përfshin shfaqjen e filmave vendas dhe të huaj me temën e aftësisë së kufizuar, kanë shpallur një konkurs për festivalin e këtij viti. Konkursi është e hapur deri më 1 maj të këtij viti.

Filmat e paraqitur duhet të jenë relevante për temën e aftësisë së kufizuar (përveç autorëve që janë me aftësi të kufizuara, për të cilët tema është e lirë), duhet të zgjasë deri në 30 minuta, të ketë së paku kualitet DVD dhe titra në serbisht / kroatisht / boshnjakisht ose anglisht.

Filmat dorëzohen me postë (2 kopje të filmit) ose përmes internetot. Përveç filmit, duhet të dërgoni në e-mail uhvatifilm@gmail.com me një formular të plotësuar aplikimi, biografi të autorit, dy foto nga filmi, një listë dialogu në formatin srt dhe një trailer (nëse ka). Të gjitha informacionet e hollësishme në lidhje me konkursin mund të gjenden në "http://sr.uhvatifilm.orgzkonkurs/ ose në kontakt të drejtpërdrejtë me organizatorët në e-postën në email uhvatifilm@gmail.com

"Uhvati Film" është i vetmi festival rajonal i filmit rreth invaliditetit. Për 18 vie me sukses organizohet në Novi Sad, Riekë, Banja Lukë dhe Kotor. Filmat e përzgjedhur do të shfaqen në Novi Sad dhe janë në listën e shkurtër për shfaqje në pjesën tjetër të qyteteve, por edhe brenda Karavanëve të Filmit - shfaqje të filmave të zgjedhur në qytetet e Serbisë dhe Kroacisë.

Festivali i Filmi “Uhvati Film” mbahet në të gjithë rajonin për të informuar publikun për jetën, aktivitetet, të drejtat dhe arritjet e personave me aftësi të kufizuara, duke ndikuar në këtë mënyrë ndryshimet në qëndrimet e njerëzve ndaj personave me aftësi të kufizuara, kuptimin më të mirë dhe pranimin e diversitetit, dhe krijimin e kushteve. për shikueshmëri më të madhe dhe përfshirje të personave me aftësi të kufizuara në të gjitha sferat e jetës shoqërore.

Të gjitha informacionet e hollësishme në lidhje me konkursin dhe mënyrën e aplikimit mund t`i gjeni në http://sr.uhvatifilm.orgzkonkurs

Burimi: Dnevnik dhe Trupi Koordinues