Arkiva e lajmeve
                   

JANË HAPUR PARAQITJET PËR TRAJNIM MBI DEZINFORMIMIN DHE TEKNIKAT E VERIFIKIMIT TË PËRMBAJTEVE (AFATI: 25 FEBRUAR 2020)

24. shkurt 2020.

Shkolla e Gazetarisë në Novi Sad organizon trajnime për dekonstruksionin e dezinformatave për studentët e gazetarisë nga Novi Sadi, Beogradi dhe Nish, si dhe për gazetarët e tjerë të rinj të interesuar.

Trajnimi për 15 pjesëmarrës të përzgjedhur do të mbahet në 6-7 mars në Novi Sad.

Studentët e gazetarisë ose fushat përkatëse ose kandidatët që punojnë në një medium mund të aplikojnë për trajnim. Organizatorët thonë se përfaqësimi i barabartë territorial i pjesëmarrësve do të merret parasysh.

Pjesëmarrësit në trajnim do të fitojnë aftësi praktike në identifikimin e dezinformatave dhe burimeve të monitorimit të informacionit të rremë. Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të identifikojnë rrjetet e dezinformatave, të gjejnë një burim autentik të një deklarate, histori dhe pretendimi, të identifikojnë llogari të rreme në rrjetet sociale, të verifikojnë vërtetësinë e fotove dhe videove dhe të raportojnë lajme të rreme.

Trajnimi është krijuar për t'u dhënë pjesëmarrësve njohuri mbi temën përmes shembujve, mjeteve në internet dhe përvojave të gazetarëve që punojnë për të dekonstruktuar lajmet e rreme.

Lektorë në trajnim do të jenë bashkëpunëtorë të Shkollës së Gazetarisë në Novi Sad dhe bordit editorial të gazetarëve Fake Neës Seeker.

Studentë dhe gazetarë të interesuar mund të aplikojnë për të marrë pjesë në trajnim në

Studentët dhe gazetarët e interesuar mund të paraqiten përmes këtij linkuhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFZy7JJurwGY-9vPV3zqb0teGbK0lOOtpIwJPYmM9oBo3HgQ/viewform

Afati i fundit për të aplikuar për trajnim është 25 shkurti i vitit 2020.

Shkolla e Gazetarisë në Novi Sad do të mbulojë koston e udhëtimit për pjesëmarrësit jashtë Novi Sad, si dhe kostot e akomodimit për pjesëmarrësit nga Beogradi (e premte deri të shtunë) dhe Nish dhe vende më të largëta (e premte deri të shtunë ose dy mbrëmje nëse është e nevojshme). Ushqimi dhe pije freskuese për pjesëmarrësit do të organizohen gjatë trajnimit. Pjesëmarrja është falas.

Të gjitha pyetje që mund të keni mund të dërgohen në emailin e organizatorit të trajnimit

darija@novinarska-skola.org.rs  apo duke telefonuar në Shkollën e Gazetarisë në Novi Sad në numrin + 381(0)21/42 41 64.

Burimi: Shkolla e Gazetarëve në Novi Sad dhe Trupi Koordinues