Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
29. maj 2015.

GJUHA SERBE SI GJUHË JO AMTARE

Disa shkolla të qytetit dhe fshtatërave të jugut të Serbisë, në të cilat të rinjët shqiptarë prej shtatorit do të kenë asistentë, në mënyrë që t`u ndihmojnë arsimtarëve të gjuhës serbe që nxënësve sa ma mirë të arrijnë njohuri. Interesimi për mësim të gjuhës serbe si gjuhë jo amtare në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë është duke u rritur. Hulumtimet tregojnë se fëmijëve, përveç se për studime dhe shoqërim me serbët, njohuritë e gjuhës serbe janë të nevojshme edhe për punësim. 

27. maj 2015.

NJOFTIM RRETH ZGJATJES SË AFATIT- Konkursi për ndarjen e bursave për regjistrim në studime në fakultetet e Universitetit të Novi Sadit dhe Universitetit të Beogradit, Fakulteti Filologjik - Katedra e Albanologjisë

Konkursi i Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, për ndarjen e bursave për regjistrim në studime në fakutletet e Universitetit të Novi Sadit dhe Universitetit të Beogradit, Fakulteti Filologjik – Katedra e Albanologjisë, i shpallur në gazetën Politika më datë 20.05.2015, ndryshohet në pjesën e cila i përket afatit për dorëzimin e lutjeve të kandidatëve, afat i cili shtyhet deri më 04 qershor 2015, në ora 15.00.

23. maj 2015.

ZORAN STANKOVIQ: VLERËSIM NË VEND TË REGJISTRIMIT

Zoran Stankoviq, kryetar i Trupit Koordinues, ka lajmwruar numërimin e popullësisë. Marrëveshja me udhëheqësit e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës. Harmonizimi në Beograd.

22. maj 2015.

ËSHTË SIGURUAR FUNKSIONIMI PA PENGES I KUZHINËS POPULLORE NË BUJANOC

Kryqin e Kuq dhe Kuzhinën Popullore e kanë vizituar ministri për punë, punësim dhe politikë sociale, Aleksandar Vulin dhe kryetari i Trupit Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, Zoran Stankoviq.

20. maj 2015.

Konkurs për ndarjen e bursave për regjistrim në studime në fakultetet e Universitetit të Novi Sadit dhe Universitetit të Beogradit, Fakulteti Filologjik – Katedra e Albanologjisë

Në bazë të Vendimit të drejtoreshës të Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës Sërbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë 100 numër: 670-00-00002/2015-01  prej 15.05.2015, Shërbimi i Trupit Koordinues shpallë Konkurs për ndarjen e bursave për regjistrim në studime në fakultetet e Universitetit të Novi Sadit dhe Universitetit të Beogradit, Fakulteti Filologjik – Katedra e Albanologjisë.

19. maj 2015.

FTESË PËR MEDIA – 19.05.2015

Zoran Stankoviq, kryetar i Trupit Koordinues, do të qëndroj më 20, 21 dhe 22 maj në komunën e Preshevës dhe Bujanocit.

15. maj 2015.

GJENEKOLOGËT NUK PARAQITEN NË KONKURS

Preshevë – Edhe përpos asaj që Ministria e Shëndetësisë ka aprovuar pranimin e dy gjenekologëve dhe dhjetë mamive për nevojat e maternitetit pranë Shtëpisë së Shëndetit në Preshevë, për të cilën përmes Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë dhe donatorëve ndërkombëtar janë ndarë më shumë se 30 milion euro për pajisimin e saj dhe ende është e paqartë se kur do të filloj puna në këtë maternitet.

13. maj 2015.

„E DIMË KUSH DHE ÇKA MUND TË BËJ”

Beograd – „Situata në Kosovë e Metohi dhe jug të Serbisë është e qetë, nuk vërehet prezenca e madhe e forcave të sigurisë dhe dihet se kush dhe çka mund të bëj në këtë territor“, ka deklaruar në emisionin e televisionit B92 „Kazhipërst“, kryetari i Trupit Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, Zoran Stankoviq.

13. maj 2015.

NË JUG TË SERBISË SITUATË E SIGURTË

Preshevë – Komandanti i Xhandarmerisë, Goran Dragoviq, ka deklaruar gjatë në bazën “Kozjak”, se gjendja në zonë tokësore të sigurisë dhe në drejtim të Maqedonisë është stabile.

13. maj 2015.

FTESA E SHOQATËS SË GRAVE TË BIZNESIT NGA BUJANOCI

Në kuadërt të projektit Fuqizimi i grave të Bujanocit dhe Preshevës për t’u marrë me ndërmarrësi dhe kooperativë, Shoqata e grave të biznesit nga Bujanoci në partneritet me komunën e Bujanocit për arsye të hulumtimit rreth pozitës së grave në tregëti dhe zhvillimin e sipërmarrësisë në komunat Bujanoc dhe Preshevë.

  Следећа страна»