Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
27. prill 2012.

Ndihma financiare të pa kthyeshme për menaxhimin e mbeturinave të forta dhe mbrojtjen e mjedisit jetsor të rrethit Pçinjës

Vranj  - Në këtë projekt të USAID-it për qëndrimin e zhvillimit lokal i kanë dhënë 40.000,00 dollar për zhvillimin e planit rajonal për menaxhimin e mbeturinave të forta në rajonin e Pçinjës. Ky aktivitet i ka mundësuar përgaditjen e pjesën teknike të dokumentacionit për zgjërimin e depove regjionale “Meteris” dhe ndërtimin e stacionit transferues të mbeturinave të forta në Bujanoc dhe Preshev. Për dokumentacionin e nevojshëm të projektit  EU, Progresi do ti siguroje 196.000,00 dolar shtes. Kur të zgjërohet deponija e Vranjës “Meteris” do ta mundësoj shtyrjen e mbeturinave për të gjith teritorit e këtij rajonit, që ti sjell rajonit zhvillim ekononomik të vazhdueshëm dhe hapjen e vendeve treja të punës.

26. prill 2012.

Ambasadorët ftojn shqipëtarët ne zgjedhje

Bujanoc- Të pemtën me 20 prill 2012, ambasadorja e SHBA-ve Mery Vorlik, shefi i misionit të OSBE-së Dimitros Kipreos dhe shefi i delegacionit të Unionit Evropian Vesnan Dezher në Bujanoc ftuan shqipëtarët e jugut të votojn në zgjedhjet parlamentare dhe aktivisht të marrin pjesë në institucionet shtetërore të Republikës së Sërbisë.

24. prill 2012.

STIMULIMI I BUJQËSISË LOCALE

Bujanoci- Vetqeverisja e Bujanocit këtë vit do ta stimuloj zhvillimin e bujqësisë me 10 milion dinarë. Shumica e resurseve nga buxheti bujqësorë është menduar ti ndahet zhvillimit të blegtorisë, Kryesisht mbarshtimit të kafshëve , e cila do të mbështetet me pesë million dinarë.

19. prill 2012.

Jetëgjatësia dhe sfidat e mileniumit të ri

Drejtoresha e institutit për shëndetësi publike në Serbi “Dr. Milan Jovanovc-Batut” Tanja Knezhevic, theksoi se pran Italisë, Gjermanisë ,Bullgarisë dhe Suedisë , Serbija bie në mesin e pesë vendeve me Popullsinë më të vjetër në Evropë.

17. prill 2012.

Familjes Koviniq nga Medvegja i vje ndihmë në çdo anë

Beograd – Ndima për familjen Koviniq nga fshati Gazdare në Medvegj, e cila për 28 muaj është “rritur” tri here nga dy binjak, ndihmat arrin nga gjitha anët.

10. prill 2012.

Në Ushtrinë e Sërbis të gjithë janë të mirseardhur

Bujanoc -  Ministri i mbrojtjes Dragan Shutanovac tha gjatë vizitës në bazën “Jug” afër Bujanocit, që Ministria e mbrojtjes dhe e Ushtrisë Sërbis, nuk i ndan njerzit në fe, në etnicitet dhe në përkatësi tjera, kush do që dëshiron të jetë antar i ushtrisë është i mirseardhur.

4. prill 2012.

THIRRJE PUBLIKE PËR PUNËTORINË E GAZETARISË QYTETARE

Trupi Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë Мillica Rodiq. Qendra për komunikime të reja Dokukino bën thirrje publike për konkurs për punëtorinë e gazetarisë qytetare “Dëgjo, shiko, nis”, e cila do të mbahet në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.