Arkiva e lajmeve
                   

TRAJNIM PËR PLANIFIKIM STRATEGJIK TË ORGANIZATËS SË SHOQËRISË CIVILE (AFATI: 5 SHKURT 2020)

29. janar 2020.

Burimi i Qendrës për Organizatat e Shoqërisë Civile (RC) në Serbi ka filluar një thirrje për Trajnim të Planifikimit Strategjik për organizatat e shoqërisë civile të destinuara për përfaqësuesit e organizatave që duan të njihen me bazat e planifikimit strategjik, qasjet e ndryshme dhe rëndësinë e këtij dokumenti në zhvillimin e organizatës.

Trajnimi do të zgjasë dy ditë dhe do të mbahet në 9 dhe 10 shkurt të vitit 2020 në Zrenjanin.

Qëllimi i trajnimit është të forcojë aftësinë e organizatave të shoqërisë civile në Serbi për të realizuar misionet e tyre në mënyrë më efektive dhe ka për qëllim organizatat që kanë nevojë për mbështetje në zhvillimin e një plani strategjik. Gjatë trajnimit, tema të ndryshme të rëndësishme do të mbulohen për të ndihmuar shoqatat të zotërojnë planifikimin strategjik dhe të kuptojnë rëndësinë e planit strategjik.

Pas trajnimit, do të zgjidhen organizatat me të cilët ekipi mentorues i RC do të punojë për të hartuar një plan strategjik për organizatat e tyre.

Deri në 16 përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile (nga secila organizatë e zgjedhur prej dy deri tre përfaqësues, me fokus në funksionet e menaxhimit) pritet të marrin pjesë në trajnim, të cilët plotësojnë kushtet e mëposhtme:

• të jetë i regjistruar në APR

• ka përfunduar të paktën një projekt (qoftë si partner i projektit ose bartës i projektit)

• se ekziston një nivel i lartë motivimi dhe angazhimi për zhvillimin e organizatës

• organizata ka zhvilluar ide ose aktivitete të planifikuara në vitin e ardhshëm (plani i veprimtarisë)

Për pjesëmarrje në trajnim mund të paraqiteni duke plotësuar formualirn, i cili është i disponueshëm në

https://gradjanske.civicatalyst.org/node/62#overlay-context= , deri 5 shkurt 2020.

Vetëm kandidatët që kanë kaluar përzgjedhjen do të kontaktohen.

Organizatori i trajnimit mbulon akomodimin, si dhe kostot e transportit. Transporti kthehet në shumën e biletës së kthimit pas dorëzimit të biletës origjinale të kthimit, ose në shumën e çmimit të biletës me konfirmim nga stacioni i autobusit.

Për të gjitha çështjet plotësuese mund të drejtoheni në e-maili: marija@gradjanske.org

Qendra e resurseve është një projekt i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga një bashkësi organizatash që udhëheqin Nismat e Qytetarëve.

Burimi: Iniciativat Qytetare dhe Trupi Koordinues