Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PUBLIKE PËR PJESËMARRJE NË PANAIRIN NDËRKOMBËTAR TË 23 TË EKONOMISË NË MOSTAR, BOSNJE E HERCEGOVINË

28. janar 2020.

Dhoma e Tregtisë Serbe dhe Agjencia Serbe e Zhvillimit po organizojnë një paraqitje nga biznesmenë serbë si pjesë e kabinës kombëtare të Serbisë në Panairin e ardhshëm të 23-të të Tregtisë Ndërkombëtare që do të mbahet në Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë, nga 31 Mars deri në 4 Prill 2020.

Paraqitja në Panairin e Mostarit është një mundësi e mirë për ekspozuesit lokalë që t'i prezantojnë produktet e tyre dhe t'i tregtojnë në Bosnje dhe Hercegovinë, si dhe tregjet e treta, si dhe të forcojnë ekzistencën dhe të fitojnë kontakte të reja biznesi.

Panairi i Mostarit është, nga numri i ekspozuesve dhe vizitorëve, një nga ekspozitat më të suksesshme të panaireve në Bosnje dhe Hercegovinë, duke ekspozuar më shumë se 20 vende çdo vit nga më shumë se 20 vende të rajonit dhe Bashkimit Evropian, dhe këtë vit vendi partner do të jetë Hungaria.

Kostot e marrjes me qira të hapësirës dhe ndërtimin e stendës i bartin organizatorët, ndërsa ekspozuesit mbajnë koston e pjesëmarrjes për pjesëmarrjen e ekspozuesve në koston e paraqitjes në panair brenda stendës kombëtare në shumën prej 500,00 EUR në kundërvlerë në dinarë ekuivalent me kursin e mesëm të këmbimit të Bankës Kombëtare të Serbisë në datën e lëshimit të faturës.

Ekspozuesit organizojnë dhe mbajnë në mënyrë të pavarur kostot e udhëtimit, akomodimit dhe transportit të ekspozitave.

Të drejtën për të marrë pjesë në këtë panair brenda stendës kombëtare, i cili do të jetë 200m2 këtë vit, ka kompani dhe sipërmarrës të regjistruar në Republikën e Serbisë të angazhuar në prodhimin e produkteve të gatshme dhe gjysëm të gatshme në fushën e industrisë ushqimore, mobiljeve, industrisë së ndërtimit, tekstilit industri, makineri bujqësore dhe teknologji informacioni, si dhe industri të tjera në varësi të llojit të panairit.

Kërkesa e kompletuar, e nënshkruar, e çertifikuar dhe e skanuar, si dhe çertifikata e skanuar e Administratës Tatimore të Ministrisë së Financave për pagesën e taksave të prapambetura, dërgohen deri ditën e premte, 21 shkurt nga ora 4 pasdite, dhe do të dërgohen me email në: bojana.lalovic@pks .com

Certifikata origjinale e Administratës Tatimore të Ministrisë së Financave për pagimin e taksave dhe kontributeve të detyruara, së bashku me kërkesën e përfunduar, të nënshkruar dhe të çertifikuar, duhet të dërgohen me postë në: Oda e  Tregtisë Serbe, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, me shënimin: Qendra për Organizimin e Panaireve, Manifestimeve dhe Ngjarjeve, për Jovanka Qalinën.

Në rast se më pak se 5 kompani bëjnë kërkesë për një ftesë publike, organizatorët rezervojnë të drejtën për të anuluar performancën pa ndonjë pasojë. Në rastin e hyrjeve të shumta, përparësia e renditjes do të varet nga:

  • lartësia eksportit në vitin e kaluar,
  • Performanca të suksesshme në panairet e mëparshme të organizuara nga Agjensia ose Oda,
  • ekzistimi i zgjidhjes së re të projektimit, produktit të ri, procesit të prodhimit, etj.,
  • koha e dorëzimit,

Përmbushja e kushteve dhe përzgjedhja e ekspozuesve përcaktohen nga organizatorët në përputhje me Rregullat për pjesëmarrje në panair.

Për të gjitha informacionet e nevojshme, mund të kontaktoni përfaqësuesit e Dhomës së Tregtisë Serbe - Bojana Laloviq në 011/3300 919 dhe 066/8751 264 ose Tatjana Beuk Piru Pirish në 011 / 3300-912; 066 / 875-1161.

Informacion shtesë për thirrjet dhe dokumentacionin mbështetës janë në dispozicion në http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-na-23-medunarodnom-sajmu-privrede-u-mostaru-bih-1

Burimi: Agjensioni Zhvillimore i Serbisë dhe Trupi Koordinues