Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PUBLIKE PËR PROJEKTET DHE ÇMIMET PËR ADMINISTRATËN MË TË MIRË LOKALE (AFATI: 18 SHKURT 2020)

31. janar 2020.

Ministria e Administrimit të Shtetit dhe Vetëqeverisjes Lokale ka lëshuar këtë vit një ftesë publike për komunat dhe qytetet për të aplikuar për projekte që do të financohen, tërësisht ose pjesërisht, nga Fondi i Buxhetit për Vetëqeverisje Lokale, i cili ka vlerën prej 520 milion dinarë.

Që prej këtij viti, Ministria ka dhënë çmimin vjetor për qeverinë më të mirë komunale / qyteti në zbatimin e parimeve të qeverisjes së mirë në vitin 2019, si një formë e mbështetjes financiare për promovimin e qeverisjes së mirë dhe qeverisjes në nivelin lokal.

Ministri Branko Ruzhiq u bëri thirrje të gjitha komunave dhe qyteteve të garojnë me projektet deri më 18 shkurt të këtij viti, duke zgjidhur kështu disa nga problemet e komuniteteve të tyre.

"Jam jashtëzakonisht krenar për secilin nga 136 projektet që kemi financuar deri më tani, si dhe gatishmërinë e komunave dhe qyteteve për të konkurruar me dokumentacionin e përpiktë", tha ministri, duke shtuar se përmes Fondit janë rregulluar ndërtesat e komunave dhe qyteteve dhe kështu është modernizuar puna e tyre, është vendosur e-Parlamenti, rregullimi i kopshteve, shesheve, hapësira e tregut dhe ngritja e jetës kulturore në të gjithë Serbinë.

Qytetet dhe komunat mund të aplikojnë për katër lloje të projekteve, ato që përmirësojnë cilësinë e jetës, kontribuojnë në zhvillimin ekonomik lokal dhe punësimin dhe rindërtimin e infrastrukturës komunale, shkollës, parashkollor, objekteve kulturore dhe sportive, si dhe institucionet vendore, parqet, tregjet, sheshet dhe ndriçimin ... për të cilat janë caktuar 364 milion dinarë.

Një lloj tjetër i projekteve janë ato që kontribuojnë në prezantimin më të shpejtë të e-Administratës dhe teknologjive moderne të informacionit për të përmirësuar dhe modernizuar punën e administratave lokale dhe për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët, si dhe kushtet teknike për lidhje elektronike me shtetin dhe organet dhe organizatat e tjera, dhe kështu për këtë qëllim janë planifikuar 52 milion dinarë.

 Kanë planifikuar edhe projektet  për të organizuar manifestimve sportive, kulturore dhe turistike dhe ngjarje të tjera me rëndësi të veçantë për qytetarët në këtë territor, si dhe qasje adekuate në lehtësira të shërbimeve publike për personat me aftësi të kufizuara me një fond prej 46 milion e 800 mijë dinarë.

Përfundimisht, parashikohen projekte të veprimeve parandaluese për të zvogëluar rrezikun e ndryshimit të klimës, si dhe fatkeqësi natyrore dhe të tjera, të gjitha me qëllim mbrojtjen e pronës së qeverive vendore dhe qytetarëve, dhe 46.800,000 dinarë janë planifikuar për të gjithë këtë.

Çmimi vjetor më i mirë i qeverisë komunale / qytetit është paraqitur në katër fusha: Efikasiteti dhe Efektiviteti, Transparenca dhe Pjesëmarrja e Publikut në Punën e Qeverisjes Vendore, Përgjegjësia dhe Sundimi i Ligjit, dhe Barazia dhe Anti-Diskriminimi.

Fondi i përgjithshëm që do të ndahet për komuna ose qytete që janë shembujt më të mirë të zbatimit të parimit të qeverisjes së mirë, arrijnë në 10,400,000 dinarë.

Komunat dhe qytetet po emërojnë praktikat më të mira për zbatimin e parimeve të qeverisjes së mirë të zgjedhjes së tyre për fushën e zgjedhur.

Ftesa Publike është publikuar në Gazetën Zyrtare Nr. 7/20 e 29/01/2020, dhe të gjitha informacionet e nevojshme për pjesëmarrje në thirrje publike, thirrja publike dhe formularë të nevojshëm mund të shkarkohen nga faqja e internetit e Ministrisë  (http://mduls.gov.rs/category/obavestenja/ ).

Burimi: Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetqeverisjes Lokale dhe Trupi Koordinues