Arkiva e lajmeve
                   

IPARD 2020 – ÇKAM MUNDEMI TË PRESIM?

29. janar 2020.

Ministria e Bujqësisë planifikon të shpallë pesë thirrje publike nga programi i asistencës IPARD të BE këtë vit. Nxitjet arrijnë në rreth 57.6 milion €.

Thirrja e parë do të jetë për turizmin rural dhe do të publikohet në mars, që është një masë e "Diversifikimit të pronave bujqësore dhe zhvillimit të biznesit", të cilën Brukseli ende nuk e ka aprovuar dhe për të cilën Serbia është në pritje të akreditimit, por autoritetet sigurojnë që Komisioni Evropian së shpejti mund të "drita jeshile". Mbështetja nga Fondi IPARD nën këtë masë, me vlerë mbi një miliard dinarë, do të jetë në dispozicion për ndërtimin dhe përmirësimin e objekteve të turizmit rurale, blerjen e pajisjeve dhe mobiljeve të reja, ndërtimin, rindërtimin dhe pajisjen e objekteve për ofrimin e shërbimeve të turizmit dhe mikpritjes.

Thirrja tjetër është ndihma teknike për administratën vendase në zbatimin e atij programi evropian, për të cilin janë ndarë më shumë se 53 milion dinarë, dhe bëhet fjalë edhe për masën e IPARD që Serbia deri më tani nuk ka pasur.

Fermerët, kooperativat dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme bujqësore do të jenë në gjendje të llogarisin në një tender tjetër nga IPARD për traktorë, me vlerë rreth 620 milion dinarë, pasuar nga një thirrje në të njëjtën masë të destinuar për ndërtimin e kapaciteteve ruajtëse, fermave, serave, ngritjes dhe pajisja e pemishteve dhe vreshtave, me vlerë afro dy e gjysmë miliard dinarë.

Shumica e parave do të ndahen për një masë që lidhet me ndërtimin dhe pajisjen e objekteve për përpunimin e frutave, perimeve, mishit, qumështit, vezëve dhe rrushit - më shumë se dy e gjysmë miliard dinarë, dhe për atë kompani të mbështetjes financiare - qumështore, kasapë, etj. thertoret, kantinat, prodhuesit e bllokimeve, lëngjet.

Programi IPARD 2 në Serbi për periudhën 2014-2020. Ajo është menduar për pronat bujqësore, kooperativat bujqësore, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësit. BE u dha atyre grante 175 milion €, dhe Serbia siguroi 25% të buxhetit kombëtar.

Parimi është që investimi financohet plotësisht nga përfituesit e këtij programi, zakonisht me ndihmën e bankave ose fondeve, dhe që pas përfundimit të investimit nga fondi IPARD, ato kthehen 50 deri në 70% të asaj vlere. Deri më tani, shtatë thirrje publike me vlerë rreth 130 milion euro janë lëshuar dhe mbyllur në kuadër të programit IPARD, dhe sipas deklaratave të autoriteteve kompetente, rreth pesë milion euro janë paguar në llogaritë e atyre që kanë realizuar investimet deri në fund të vitit 2019.

Thirrja për investime në sektorin e përpunimit, për ndërtimin dhe pajisjen e objekteve për përpunimin e mishit, qumështit, frutave, perimeve, vezëve dhe rrushit është duke u zhvilluar dhe do të zgjasë deri më 24 shkurt.

Burimi: Agroneës dhe Trupi Koordinues