Arkiva e lajmeve
                   

PREJ DY DERI NË PESË HEKTAR TË PERIMEVE TË NDRYSHNME PËR JETË TË DINJITETSHME TË NJË FAMILJE KATËRANËTARSHE

28. gusht 2019.

Në mënyrë që një familje prej katër anëtarësh të jetojë me dinjitet dhe të edukojë fëmijët e tyre, është e nevojshme të sigurohen minimumi dy, dhe më shpesh, tre deri në pesë hektarë perime të ndryshme.

Kur bëhet fjalë për zona më të vogla, është mirë që të rriten 10-20 lloje të ndryshme të perimeve për të mbuluar tërë sezonin, domethënë për të siguruar që kultivuesit e perimeve gjatë sezonit kanë shumëllojshmëri dhe sasinë e duhur për të dhënë.

"Tashmë dihet që prodhimi i perimeve është jashtëzakonisht intensiv dhe angazhon fuqinë punëtore gjatë gjithë vitit. Ky është një biznes familjar serioz, afatgjatë dhe komercial. Në prodhimin e gjerë të perimeve në fushë të hapur, për shembull, pa sistemet e ujitjes, duhet të llogaritni dy punëtorë për hektarë gjatë gjithë vitit. Në prodhimin intensiv, me ujitje shtesë, duhet të planifikoni deri në katër persona në moshë pune për hektar gjatë vitit, "thotë profesori Dr. Zharko Ilin nga Fakulteti i Bujqësisë në Novi Sad.

Ai shtoi se prodhimi në ambiente të mbyllura përfshin investime edhe më të mëdha për njësi të sipërfaqes.

"Nga 800 m2 në 1.000 m2 duhet të llogarisni në një person që punon tetë orë në ditë gjatë gjithë vitit. Forma më të thjeshta të hapësirës së mbrojtur, siç janë serat e tipit tunel, nga 3,60 m në 4,20 m në lartësi, tetë metra të gjerë dhe pesë deri në shtatë në gjatësi, mund të rikuperohen afërsisht nga prodhimi i tyre të gjitha të investuara në dy deri në tre vjet në prodhim të gjerë dhe në prodhim intensiv për dy.

Burimi: E-kapija dhe Trupi Koordinues