Arkiva e lajmeve
                   

OMBUSMANI REPUBLIKAN KA BISEDUAR ME QYTETARËT E BUJANOCIT

27. gusht 2019.

Bujanoc - Qytetarët e Bujanocit biseduan me Mbrojtësin Republikan të Qytetarëve, Zoran Pasaliq, të cilët kryesisht patën ankesa për problemet komunale, mosmarrëveshjet në punë dhe ushtrimin e të drejtave të tyre në fushën e sigurimeve pensionale, ndërsa përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale theksuan problemin e respektimit të drejtave e njeriut dhe ngadalësinë e gjyqësorit.

Kryetari i Bujanocit, Shaip Kamberi tha se një nga problemet më të mëdha me të cilat përballen qytetarët në këtë qeverisje lokale është respektimi i të drejtave të njeriut.

Siç specifikoi ai, një nga problemet më të mëdha është fshirja e qytetarëve nga lista e posaçme zgjedhore, e cila ka të bëjë me fshirjen nga regjistri i vendbanimit.

Kamberi gjithashtu tha se pushteti vendor ka ankesa për punën e ngadaltë të gjykatave, duke përmendur si një shembull se komuna e Bujanocit këtë vit ka paguar 8.5 milion dinarë nga buxheti për procesin e filluar në 1986.

Ai gjithashtu vlerësoi se vetëqeverisja lokale ka komunikim të mirë dhe të rregullt me ​​Mbrojtësin Republikan të Qytetarëve dhe se ai pret që bashkëpunimi të vazhdojë dhe të kontribuojë në zgjidhjen e të gjitha problemeve.

Avokati i Popullit Republikan, Zoran Pasaliq, u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që kanë probleme me regjistrimin e votuesve që të kontaktojnë personalisht Zyrën e Avokatit të Popullit, "sepse shpesh përmes Zyrës ky problem mund të zgjidhet më shpejt sesa përmes institucioneve të tjera".

"Regjistrimi i votuesve është një e drejtë e të gjithë qytetarëve," tha Pashaliq.

Ai gjithashtu beson se bashkëpunimi midis Zyrës së Avokatit të Popullit dhe autoriteteve lokale në Bujanoc është shumë i mirë, por që gjithmonë ka hapësirë ​​për përmirësim, duke theksuar se Avokati i Popullit është atje për të përmirësuar komunikimin dhe bashkëpunimin midis republikës dhe autoriteteve lokale.

Deri më tani, zyrat e Avokatit të Popullit Republikan në Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë kanë trajtuar tashmë një numër problemesh, siç është përdorimi zyrtar i gjuhëve në institucionet shtetërore ose problemet e librave shkollorë.

Pashaliq tha gjithashtu se shumica e qytetarëve të këtyre komunave deri më tani kanë adresuar gjëra të ngjashme si në të gjitha komunat në Serbi, dhe se këto ankesa kanë të bëjnë kryesisht me punën e administratës shtetërore, kryesisht në ushtrimin e të drejtës për pension ose me punën e ngadaltë të gjykatave .

"Qytetarët mund t'i drejtohen Avokatit të Popullit Republikan për të ushtruar të gjitha të drejtat e garantuara me ligj," kujtoi ai.

Sipas të dhënave të Zyrës së Avokatit të Popullit Republikan në Bujanoc, në dhjetë vitet e ekzistencës së saj, ka pasur vetëm 200 ankesa, ndërsa që nga fillimi i vitit, 221 qytetarë i janë drejtuar asaj zyre, dhe vetëm pesë ankesa janë inicuar.

Siç u theksua, kjo është një mesatare e drejtimit të qytetarëve sesa bashkitë e tjera dhe qytetet me një popullsi të ngjashme, kjo është arsyeja pse Avokati i Popullit edhe një herë u bëri thirrje qytetarëve që të kontaktojnë zyrën.

Në total, deri në fillim të vitit ka pasur 551 ankesa të qytetarëve në zyrat e Avokatit të Popullit të Republikës në Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë, nga të cilat 182 në Preshevë, 221 në Bujanoc dhe 42 në Medvegjë.

Mbrojtësi Republikan i Qytetarëve u takua në Bujanoc me përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, ndërmarrjet publike dhe kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve, Ragmi Mustafën.

Burimi: Beta dhe Trupi Koordinues