Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR DIALOG ME TË RINJËT NGA BASHKËSITË NACIONALE TË NDRYSHME(AFATI: 20 SHTATOR 2019)

29. gusht 2019.

Si pjesë e projektit të Iniciativës Rajonale Rinore për Integrim, i cili synon të krijojë një platformë afatgjatë për dialog, nisma akademike Forum 10 ka filluar hapur një ftesë për të rinjtë nga dy rajone, Sanxhaku dhe Serbia e Jugut.

Koordinatori i projektit theksoi se ideja e projektit është që të bashkojë një brez të ri të të rinjve nga komunitete të ndryshme të cilët do të ndajnë pikëpamjet e tyre mbi çështjet aktuale me të cilat përballen komunitetet e tyre përmes dialogut.

"Qëllimi i projektit është të kontribuojë në nxitjen e dialogut, veçanërisht në mesin e të rinjve që janë aktivë socialë në të dy rajonet, për mënyrën sesi ata i shohin problemet me të cilat përballen të dyja rajonet për momentin. Para së gjithash, unë mendoj për problemet që pakicat kombëtare kanë në këto rajone, "tha Teo Taranish.

Projekti "Iniciativa Rajonale e Rinisë për Integrim" përfshin organizimin e dy forumeve tre-ditore në të dy rajonet midis tetorit 2019 dhe Jjanarit 2020.

Përfundimet dhe rekomandimet që vijnë nga dialogu do të paraqiten në konferencën përfundimtare që do të mbahet në shkurt të vitit 2020 në Novi Pazar. Pikëpamjet dhe mendimet e pjesëmarrësve të rinj në projekt mbi temat kryesore të adresuara në projekt do të publikohen përmes një fushate në internet dhe rrjetet sociale.

Ftesa për të marrë pjesë në projekt është e hapur për:

- 20 anëtarë të rinj të bashkësive kombëtare serbe dhe boshnjake nga Sanxhaku / Serbia jugperendimore (Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Prijepola, Priboji dhe Nova Varoshi), dhe

- 20 anëtarë të rinj të komuniteteve kombëtare serbe, shqiptare dhe rome nga jugu i Serbisë (Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë)

Programi ka për qëllim studentë të diplomuar / pasuniversitar, aktivistë të rinj të partive politike, aktivistë të organizatave të shoqërisë civile dhe gazetarë.

Aplikimi për një projekt plotësohet duke plotësuar një formular aplikimi i cili ndodhet në këtë link në http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-f0bOpQT0oh5COkO0OErKak8gxw9EFgDE3uTsbQLR-WAiSQ/viewform, më së voni deri më 20 shtator 2019.

Aplikantët që janë zgjedhur për të marrë pjesë në projekt do të njoftohen më së voni deri më 27 shtator 2019.

Aplikantët e zgjedhur do t`i mbulohen të gjitha kostot e pjesëmarrjes, përfshirë transportin, akomodimin, ushqimin dhe materialet e nevojshme.

Për çdo informacion shtesë mund të dërgoni një e-mail në rimi@forum10.org.rs. Personi kontaktues është Teo Taranish.

Projekti "Iniciativa Rajonale e Rinisë për Integrim" mbështetet nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur në Serbi.

Burimi: Iniciativa Qytetare dhe Trupi Koordinues