Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI I GALERISË SË MUZEUT KOMBËTAR TË VRAJËS PËR VITIN 2020 (AFATI: 30 SHTATOR 2019)

28. gusht 2019.

Muzeu Kombëtar i Vrajës ka shpallur konkurs për ekspozitat solo dhe grupore për sezonin e ekspozitës të vitit 2020 në galerinë e saj.

Aplikimi mund të paraqitet nga artistë e artit dhe vizualë me përgaditje përkatëse arsimore, si dhe nga historianë të artit me një projekt autori në fushën e artit bashkëkohor, të cilin ata nuk e kanë ekspozuar në Vrajë për pesë vitet e fundit.

Kërkesa duhet të përfshijë:

1. informacione rreth autorit,

2. fotografi të punimeve të ekspozitës dhe informacione rreth tyre,

3. një koncept konciz i ekspozitës,

4. përshkrimi teknik i ekspozitës,

5. biografia profesionale,

6. Propozimi i programeve shtesë.

Kushtet e ekspozitës të siguruara nga Muzeu Kombëtar i Vrajës:

1. krijimi i katalogut,

2. bërjen e posterave dhe ftesave,

3. asistencë teknike dhe profesionale në krijimin e ekspozitës,

4. publiciteti dhe mbulimi mediatik i ekspozitës.

Aplikimet për konkursin me dokumentacionin e kërkuar duhet të dërgohen në adresën e postës elektronike: galerijanarmuzeja@gmail.com, më së voni deri më 30 shtator 2019.

Nëse artistët nuk janë në gjendje të paraqesin dokumentacionin në mënyrë elektronike, ata mund t'i dërgojnë aplikimet e tyre me postë në: Galerinë e Muzeut Kombëtar të Vrajës, Pionirska 1 apo 29 Novembar BB, 17 500 Vrajë.

 Kërkesa mund të paraqitet personalisht në ambientet e Galerisë së Muzeut Kombëtar të Vranjës (29 Nëntor BB, Vrajë).

Materiali i konkursit nuk do të kthehet.

Rezultatet e konkursit do të shpallen në 31 tetor 2019 në faqen e internetit të Muzeut Kombëtar Vranjës muzevranje.rs dhe në faqet e Facebookut të Muzeut dhe Galerisë.

Kontaktet për informacione shtesë mbi kushtet e ekspozimit janë: 017 414 120 dhe 062 423 789, e-mail: galerijanarmuzeja@gmail.com

Formulari i aplikimit është në dispozicion në http://www.seecult.org/konkurs/konkurs-galerije-narodnog-muzeja- vranje-za-2020

Burimi: SEEcult.org dhe Trupi Koordinues