Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR ZJARRËFIKËS

28. mars 2019.

Bujanoc, Preshevë - Ministria e Punëve të Brendshme ka shpallur konkurs për regjistrimin e 200 kandidatëve për aftësimin profesional për kryerjen e operacioneve të zjarrit dhe të shpëtimit të gjithë Serbinë.

Konkursi është i hapur nga 25 mars 2019 deri në 9 prill 2019, ndërsa në të janë edhe vendet në Rrethin e Pçinjës.

Për qëllimet e Batalionit të zjarrit dheshpëtimit në Vrajë janë të përcaktuara për dy kryerës.

Për qëllimin e departamentit të zjarrit në Bosilegrad, gjithashtu ka dy vende pune ndërsa tre në Preshevë.

Në Bujanoc ka nevojë për një zjarrfikës.

Të drejtë për të marrë pjesë  kanë edhe personat që posedojnë leje të vlefshme kombëtare për vozitjen e automjete motorike kategori "B", por të cilët nuk kanë kaluar kategorinë testin e vozitjes "C", me detyrimin për të paraqitur brenda 1,5 vjetësh nga data e përfundimit të trajnimit bazë të njësive zjarrëfikëse dhe shpëtimit.

Përzgjedhja e kandidatëve për kursin bazë të trajnimit për anëtarët e njësive të zjarrëfikëse dhe shpëtimit të Ministrisë realizohet nga komisioni i emëruar nga ministri i brendshëm.

Paraqitja në konkurs me dokumentacionin i dërgohet stacionit policor sipas vendit të banimit të kandidatit, brenda 15 ditëve nga dita e shpalljes së konkursit në gazetën ditore "Politika".

Procedura zgjat nga një deri në tre ditë, në varësi të rezultateve të arritura në ditën e parë ose të dytë.

Kandidatëve u kërkohet të plotësojnë kriteret specifike dhe të kalojnë procesin e përzgjedhjes, që përfshin ekzaminimet mjekësore, përzgjedhjen psikologjike, statusin motorik bazë dhe intervistën.

Ministria e Punëve të Brendshme dhe kandidati që, pas konkursit të kryer është pranuar në kursin për trajnimin bazë të anëtarëve të njësive të zjarrëfikjes dhe të shpëtimit të Ministrisë, lidhin marrëveshje për vendosjen e të drejtave dhe detyrimeve reciproke.

Një praktikant i cili përfundon me sukses Trajnimin Themelor të pjesëtarit të njësitit për zjarrfikje dhe shpëtimi të Ministrisë merr një certifikatë dhe fiton mundësinë e krijimit të një marrëdhënie pune me Ministrinë e Punëve të Brendshme, në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore që rregullojnë këtë çështje.

Pas përfundimit të trajnimit të njësive zjarrfikëse, marrëdhënia e punës krijohet në statusin e një pjesëtari të njësinë së zjarrëfikëse dhe shpëtimit, me detyrën që të qëndrojë në Ministri për të paktën pesë vjet ose për të kompensuar shpenzimet e aftësimit profesional.

Konkursin mund ta gjeni në: http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/e42b4edb-d6ee-4404-bece-266ac7fe23cb/Tekst+konkursa+VSJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e42b4edb-d6ee-4404-bece-266ac7fe23cb-mCPKgNO

Burimi: OK Radio, Jugpress dhe Trupi Koordinues