Arkiva e lajmeve
                   

“PIKA JOTE E PIKËPAMJES” – PUNËTORIA MBI ANGAZHIMIN E TË RINJËVE PËRMES GAZETARISË MOBILE

28. mars 2019.

UNICEF Serbia organizoi punëtori mbi përdorimin e gazetarisë mobile për të inkurajuar të rinjtë për të shkëmbyer pikëpamjet dhe mendimet e tyre në lidhje me qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe të komunitetit. Punëtoria do të mbahet më 30 mars 2019 në Beograd. Vendi i saktë do të publikohet më vonë.

Punëtoria do të organizohet nga gazetari dhe aktivisti i ri Jusuf Omar, iniciator i iniciativës Hashtag Our Stories. Të rinjtë do të prezantohen me synimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe parimet themelore të Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Seminari do të bazohet në përdorimin e metodave inovative, të tilla si përdorimi i smartphones për krijimin e fotove, inçizimeve audio dhe video.

Të rinjtë do të jenë në gjendje të shprehin pikëpamjet e tyre mbi nevojat e komunitetit dhe të inkurajohen të flasin me kolegët dhe kolegët për çështjet që i prekin ato.

Mendimi i të rinjve do të miratohet si një burim informacioni për Raportin Vullnetar Kombëtar për Serbinë mbi progresin drejt qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm, që është një mundësi unike për të vënë në ballë çështjet që kanë të bëjnë me fëmijët, adoleshentët dhe të rinjtë.

UNICEF bën thirrje të rinjve të moshës 15 deri 24 vjet të paraqiten në punëtori, të marrin pjesë në mënyrë aktive në shoqëri dhe të jenë të interesuar për rolin e të rinjve në shoqëri, që vijnë nga komuna të ndryshme në Serbi dhe me njohuri themelore të gjuhës angleze. Të rinjtë nga grupet e cënueshme inkurajohen që të paraqiten.

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë një video deri në 20 sekonda, rreth asaj se pse ata duan të marrin pjesë në seminar ose se si ata e shohin rolin e rinisë në komunitet, si dhe të plotësojnë aplikimin në  https://chrome.google.com/extensions/developer/dashboardDeveloper //unicefsrbija.typeform.com/to/kPQo30

UNICEF do të mbulojë kostot e pjesëmarrjes dhe transportit për të gjithë pjesëmarrësit jashtë Beogradit, si dhe pijet freskuese gjatë seminarit.

Në rast të çfardo pyetje, drejtohuni tek Aleksandar Angjeliq në  aandjelic@unicef.org.

Për më shumë informacione mund të merrni www.unicef.org

Burimi: UNICEF Serbia dhe Trupi Koordinues