Arkiva e lajmeve
                   

FTESË QYTETEVE DHE KOMUNAVE QË TË PARAQITEN NË PROJEKTET PËR MJETET NGA FONDI PËR LOKAL

26. mars 2019.

Ministri i administratës shtetërore dhe vetëqeverisjes lokale në Qeverinë e Republikës së Serbisë, Branko Ruzhiq ftoi qytetet dhe komunat të aplikojnë për financim nga Fondi për Lokal dhe kujtoi se afati i fundit për aplikim është 1 prill.

Ministri Ruzhiq tha se këtë vit janë siguruar 50% më shumë fonde për këtë fond dhe se 489,365,000 dinarë janë në dispozicion të vetëqeverisjes lokale.

Ai shtoi se kjo ishte inkurajuese që mjetet në këtë fond nga viti në vit janë në rritje, dhe theksoi se qytetet dhe komunat në këtë mënyrë mund të financojë ndërtimin e infrastrukturës, futjen e sistemit të e-Uprave dhe organizimin e ngjarjeve kulturore, turistike dhe sportive të rëndësisë së posaçme për mjediset lokale.

Ministri Ruzhiq vuri në dukje se risitë në krahasim me konkursin e vitit të kaluar janë financimi dhe projektet për të zvogëluar rreziqet e ndryshimeve klimatike, fatkeqësive natyrore dhe të ngjashme.

"Në dekadën e fundit, ne kemi hasur në përmbytje të mëdha, tërmete dhe kemi mësuar një mësim rreth rëndësisë së parandalimit. Prandaj, një pjesë e fondeve janë të drejtuara në veprime parandaluese për të mbrojtur pronën dhe vetëqeverisjet lokale dhe qytetarët, "tha Ruzhiq.

Qytetet dhe komunat mund të aplikojnë për katër lloje të projekteve:

- Projekte që përmirësojnë cilësinë e jetës së qytetarëve dhe kontribuojnë në zhvillimin ekonomik lokal dhe punësimin - ndërtimi dhe rindërtimi i infrastrukturës komunale, shkollave, institucioneve parashkollore, kulturore dhe sportive si dhe ndërtesat e institucioneve vendore, rregullimin e parqeve, tregjeve, shesheve dhe për ndriçim - 342.555.500 dinarë .

- Projektet që kontribuojnë për futjen e shpejtë të teknologjive të programit të e-Uprave dhe informimit modern për përmirësimin dhe modernizimin e administratës lokale dhe ofrimit më të mirë të shërbimeve për qytetarët, si dhe kërkesat teknike për krijimin e rrjeteve elektronike me organet shtetërore dhe organet e tjera dhe organizatat - 48,936,500 dinarë.

- Projektet e organizimeve kulturore, sportive, turistike dhe ngjarje të tjera që janë me rëndësi të veçantë për qytetarët në territorin e saj - 48,936,500 dinarë.

- Projektet e veprimit parandalues ​​për të reduktuar rrezikun e ndryshimeve klimatike, si dhe fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, me qëllim të mbrojtjes e pronës së vetqeverive lokale dhe qytetarëve - 48,936,500 dinarë.

Të gjitha informatat e nevojshme për pjesëmarrje në thirrjen publike, ftesën publike dhe format e nevojshme mund të shkarkohen nga faqja e internetit e Ministrisë.

Burimi: Poslovno Jutro dhe Trupi Koordinues