Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
25. nëntor 2019.

TË VEGJËLIT NË NISH KANË ORGANIZUAR AKSIONIN HUMANITAR PËR MOSHATARËT E TYRË NGA MEDVEGJA

Nish, Medvegjë- Parlamenti Studentor, së bashku me Ekipin e Moshatarëve, kanë filluar një aksion humanitar për fëmijët që jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira në territorin e komunës së Medvegjës.

25. nëntor 2019.

NË KOMUNAT PRESHEVË DHE BUJANOC HAPEN SPORTELE PËR SIPËRMARRËS

Divizioni i Sipërmarrësisë i Odës së Tregtisë Serbe (OTS) ka hapur "Sportel për sipërmarrësit" i pari jashtë komunave të Beogradit, për të mbështetur zhvillimin e sipërmarrjes, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe lidhjet e tyre të biznesit. Ky është një vend ku të gjithë sipërmarrësit nga territori i komunës...

25. nëntor 2019.

PËRKRAHJA E MBRETËRISË SË NORVEGJISË PËR MINISTRINË E PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË SERBISË

Si pjesë e projektit mbështetës të Mbretërisë së Norvegjisë Ministrisë së Brendshme të Republikës së Serbisë, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Projektit (UNOPS) ka lëshuar thirrje për Propozime për rinovimin e njësive të paraburgimit në shtatë stacione policie në Serbinë jugore, lindore dhe perëndimore.

25. nëntor 2019.

KONKURS PËR PUNIMET E NXËNËSVE NË FIZIKË DHE ASTRONOMI (AFATI: 1 DHJETO 2019)

Pasuritë e pashtershme të planetit Tokës, fizika e mikrokozmosit, kozmologjia, valët gravitacionale - këto janë vetëm disa nga temat e konkurrencës që nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme mund të trajtojnë në një mënyrë origjinale dhe tërheqëse dhe t'i paraqesin deri më 1 dhjetor.

22. nëntor 2019.

RANG LISTA PËRFUNDIMTARE PAS SHQYRTIMIT TË ANKESA TË ARRITURA NË KONKURSIN PËR NDARJEN E BURSAVE PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME PËR VITIN SHKOLLOR 2019/2020

Komisioni i Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë...

22. nëntor 2019.

INFO DITËT MBI PROGRAMET E UNIONIT EVROPIAN

Vrajë - Në kuadër të projektit "Mbështetje për pjesëmarrjen në programet e BE-së", të financuar nga Bashkimi Evropian, në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit Evropian dhe partnerë të tjerë, në Vrajë do të mbahen info...

22. nëntor 2019.

SHKOLLA FILLORE SVETOZAR MARKOVIQ NË VRAJË ËSHTË ZGJEDHUR QË TË MARRË PJESË NË PROJEKTIN “ARSIM KUALITATIV PËR TË GJITHË”

Vrajë - Shkolla Fillore “Svetozar Markoviq” në Vrajë është zgjedhur për të marrë pjesë në projektin BE dhe Këshillit të Evropës "Edukim cilësor për të gjithë" bazuar në një vendim të komisionit zgjedhor të përbërë nga përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi dhe Këshillit të Evropës.

21. nëntor 2019.

ËSHTË PREZANTUAR PROGRAMI I PROMOVIMIT TË SIPËRMARRËSISË DHE VETËPUNËSIMIT

Leskoc - Programi i Nxitjes së Sipërmarrësisë dhe Vetëpunësimit, i prezantuar nga Zyra për Menaxhimin e Investimeve Publike, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Fondin e Zhvillimit dhe me mbështetjen e Bankës Gjermane të Zhvillimit, u prezantua në Odën Rajonale të Tregtisë së Rrethit të Jabllanicës dhe Pçinjës...

 
21. nëntor 2019.

KONKURSI PËR SHPËRBLIMIN EVROPIAN PËR SHTYP PËR VITIN 2019 (AFATI: 13.12.2019)

Aplikimet për Shpërblimin Evropian për Shtyp dorëzohen deri më 13 dhjetor 2019, dhe çdo gazetar nga Evropa mund të aplikojë për këtë çmim, thuhet në letrën e dërguar nga organizatorët e këtij çmimi të dalluar pranë Shoqatës së Pavarur të Gazetarëve të Serbisë (NUNS).

21. nëntor 2019.

BASHKËPUNIMI NDËRSEKTORIAL PËR BASHKËPUNIM TË SIPËRMARRËSISË SOCIALE – FTESA PËR INFOSESIONE

Qendra e Burimeve dhe Koalicioni për Zhvillimin eEkonomisë Solidare po organizojnë një infosesion: "Bashkëpunim ndërkufitar për zhvillimin e ndërmarrësisë sociale", që do të mbahet më 26 nëntor 2019 në Asamblenë e Qytetit të Novi Sad (Zarka Zrenjanina 2).

«Претходна страна   Следећа страна»