Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PËR PUNIMET E NXËNËSVE NË FIZIKË DHE ASTRONOMI (AFATI: 1 DHJETO 2019)

25. nëntor 2019.

Pasuritë e pashtershme të planetit Tokës, fizika e mikrokozmosit, kozmologjia, valët gravitacionale - këto janë vetëm disa nga temat e konkurrencës që nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme mund të trajtojnë në një mënyrë origjinale dhe tërheqëse dhe t'i paraqesin deri më 1 dhjetor.

Studentët që aplikojnë në konkurs mund të zgjedhin temën teorike, eksperimentale (me shpjegim të duhur teorik) ose modelimin e fenomenit (me shpjegim teorik). Organizatorët thonë se ata do të vlerësojnë qasjen origjinale dhe krijuese të temës, dhe ata që aplikojnë do të duhet ta eksplorojnë atë më thellë.

Studentët mund të aplikojë për konkurs ose ata mund të jenë në çifte, dhe ata vetëm duhet të zgjedhin një nga temat e ofruara.

Tema e parë është "Pasuritë e pashtershme të planetit Tokë - ligji i ruajtjes së energjisë dhe energjisë së rinovueshme", ku duhet të theksojmë: parimet e funksionimit të burimeve të rinovueshme të energjisë, efikasitetin e energjisë, humbjet e energjisë dhe mundësinë e përdorimit më efikas të energjisë.

 Gjithashtu mund të zgjedhin tema - "E vogla, por jo e parëndësishme - Fizika e mikrokozmosit", "Jashtë shtëpisë sonë kozmike - Astrofizika / Kozmologjia", si dhe "E njëjta por përsëri e ndryshme - Valët".

Autorët do t'i prezantojnë veprat e tyre me një prezantim, i cili mund të zgjasë deri në 10 minuta dhe nuk duhet të dërgohen kur të dorëzohen. Më shumë detaje mbi temat dhe si të aplikoni mund të gjeni në https://enjoyphysics.com/prijava-za-konkurs/#page-content

Qëllimi i këtij konkursi është të zgjojë frymën e hulumtimit, kuriozitetin dhe krijimtarinë e studentëve, të organizuar nga " Niš Young Minds Section".

Burimi: Juzhne Vesti dhe Trupi Koordinues