Arkiva e lajmeve
                   

RANG LISTA PËRFUNDIMTARE PAS SHQYRTIMIT TË ANKESA TË ARRITURA NË KONKURSIN PËR NDARJEN E BURSAVE PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME PËR VITIN SHKOLLOR 2019/2020

22. nëntor 2019.

Komisioni i Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë për vitin shkollor 2019/2020, pas shqyrtimit të ankesave të arritura dhe në bazë të mjeteve të disponueshme finansiare në buxhet shpallë rang listen përfundimtare e nxënësve fitues të bursës së nxënësve.

Shkarkoni dokumentin:

Rang lista përfundimtare Preshevë (PDF)
Rang lista përfundimtare Bujanoc (PDF)
Rang lista përfundimtare Medvegjë (PDF)

Rang listat do të publikohet në zyrat e Trupit Koordinues në Bujanoc (rr. Karagjorgje Petroviq nr.115) dhe në Preshevë (rr. Sava Kovaçeviq nr.12), organanet e administrates komunale në  komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, tabelat e shpalljes në shkollat e mesme dhe në uebfaqen e Trupit Koordinues (www.kt.gov.rs).

Burimi: Trupi Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë