Arkiva e lajmeve
                   

NË KOMUNAT PRESHEVË DHE BUJANOC HAPEN SPORTELE PËR SIPËRMARRËS

25. nëntor 2019.

Divizioni i Sipërmarrësisë i Odës së Tregtisë Serbe (OTS) ka hapur "Sportel për sipërmarrësit" i pari jashtë komunave të Beogradit, për të mbështetur zhvillimin e sipërmarrjes, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe lidhjet e tyre të biznesit. Ky është një vend ku të gjithë sipërmarrësit nga territori i komunës së Kulës do të kenë mundësinë për të marrë këshilla, udhëzime dhe mbështetje.

Komunat e ardhshme ku do të hapen sportelet për sipërmarrës janë Presheva dhe Bujanoc.

"Sporteli i ndërmarrësve funksionon si one stop shop, është një mbështetje jo-financiare për sipërmarrësit ekzistues dhe ata që synojnë të hapin bizneset e tyre. Përmes bashkëpunimit tonë me qeveritë lokale në Serbi, ne duam që në mënyrë efektive të informojmë dhe njoftojmë sipërmarrësit për të gjitha programet dhe aktivitetet aktive dhe të kontribuojmë në zhvillimin e balancuar rajonal të ekonomisë së Serbisë", tha Branislava Simaniq, Drejtor i Sektorit të Sipërmarrjes së OES.

"Sportelet e tilla janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për sipërmarrësit në nivelin lokal, dhe mbështetja e vetëqeverisjes lokale ka një rëndësi të madhe për zhvillimin e ekonomisë në komuna dhe rajon. Ne i ftojmë sipërmarrësit të përdorin shërbimet e sporteleve sa më shumë që të jetë e mundur", tha Simaniq.

Puna e sporteleve për ndërmarrësi në komuna u mundëson sipërmarrësve të marrin, në komunën së cilës i përkasin, informacionin e nevojshëm për biznesin e tyre në një mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë, duke kursyer kohën e tyre duke shkuar në institucionet kompetente. Sipërmarrësit në sportel gjithashtu mund të informohen për subvencione, vendet e lira të punës aktuale, programet, linjat e kreditit, rregulloret dhe procedurat tatimore, analizën e tregut, përgatitjen e planeve të biznesit dhe çdo mundësi tjetër për përmirësimin e biznesit.

Puna e sporteleve për ndërmarrësi në komuna mundëson që sipërmarrësit, në komunën të cilit i përkasin, të marrin informacionin e nevojshëm për biznesin e tyre në mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë, duke kursyer kohën e tyre duke mos shkuar në institucionet kompetente. Sipërmarrësit në sportel gjithashtu mund të informohen për subvencione, vendet e lira të punës, programet, linjat e kreditit, rregulloret dhe procedurat tatimore, analizën e tregut, përgatitjen e planeve të biznesit dhe çdo mundësi tjetër për përmirësimin e biznesit.

Burimi: Oda Ekonomike e Serbisë dhe Trupi Koordinues