Arkiva e lajmeve
                   

BASHKËPUNIMI NDËRSEKTORIAL PËR BASHKËPUNIM TË SIPËRMARRËSISË SOCIALE – FTESA PËR INFOSESIONE

21. nëntor 2019.

Qendra e Burimeve dhe Koalicioni për Zhvillimin eEkonomisë Solidare po organizojnë një infosesion: "Bashkëpunim ndërkufitar për zhvillimin e ndërmarrësisë sociale", që do të mbahet më 26 nëntor 2019 në Asamblenë e Qytetit të Novi Sad (Zarka Zrenjanina 2).

Infosessioni është i organizuar gjatë periudhës së avokimit për miratimin e Ligjit të parë për sipërmarrjen sociale dhe hartimin e rekomandimeve për krijimin e programeve për zhvillimin e sipërmarrjes sociale. Përfaqësuesit e sektorëve të sipërmarrjes qytetare, publike dhe sociale do të diskutojnë potencialin dhe rëndësinë e bashkëpunimit ndër-sektorial për zhvillimin e sipërmarrjes sociale.

Seanca do të diskutojë Projektligjin të hartuar dhe propozuar nga shoqëria civile, praktikën e krijimit dhe zbatimit të programeve për zhvillimin e sipërmarrjes sociale dhe mënyrat ekzistuese të financimit të ndërmarrjeve sociale.

Koalicioni i Zhvillimit të Ekonomisë Solidare (KORSE) mbledh së bashku organizata të shoqërisë civile aktive në fushën e sipërmarrjes sociale dhe ekonomisë së solidaritetit në Serbi, me qëllimin për t'i lidhur ato dhe duke punuar së bashku për të zhvilluar këtë fushë përmes kërkimit të përbashkët, strategjik, arsimor, praktik-nxitës, promovues dhe aktivitete të tjera.

Për aplikime dhe çdo informacion shtesë, mund të kontaktoni zorana.milovanovic@emins.org ose të telefononi 011 / 3640-174.

Burimi: Iniciativat Qytetare dhe Trupi Koordinues