Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
20. nëntor 2019.

SESIONI INFORMATIV RRETH PROGRAMIT MBËSHTETËS PËR MEDIJA DHE ORGANIZATA SHOQËRORE

Projekti i USAID-it për Zgjerimin e Qëndrueshmërisë së Medias më 7 nëntor ka hapur një thirrje të re për media dhe organizatat e shoqërisë civile të përfshira në media  për të cilën ne kemi shkruar në faqen tonë.

20. nëntor 2019.

NISH: PUNËTORIA PËR DHUNËN DHE DISKRIMINIMIN

Në Nish nga 26 nëntor deri më 28 nëntor në vitin 2019 do të mbahet një punëtori për anëtarët e organizatave të shoqërisë civile, grupet joformale dhe aktivistët që merren me çështje të të drejtave të njeriut, mbrojtjen e personave që kanë përjetuar dhunë dhe diskriminim, sistemet mbështetëse dhe bashkëpunimin me institucionet për këto çështje nga e gjithë Serbia.

20. nëntor 2019.

MJETE TË PAKTHYESHME PËR ZHVILLIMIN INOVATIV TË PRODHIMEVE, SHËRBIMEVE DHE TEKNOLOGJISË

Në Odën ekonomike të Sërbisë janë prezantuar  programet e Fondit për veprimtari inovative  - Programit të zhvillimit të hershëm dhe Programit të bashkëpunimit  të shkencë dhe ekonomisë, i cili parashikon dhënien e granteve për zhvillimin e produkteve , shërbimeve dhe teknologjive inovative. Konkursi për pjesëmarrje në programe është i hapur deri më 31 dhjetor.

19. nëntor 2019.

KANË GRUMBULLUAR NDIHMA PËR NXËNËSIT E SHKOLLËS SË TYRE

Medvegjë - Personeli i Shkollës Fillore “Jabllanica e epërme” nga Medvegja, organizoi një aksion humanitar për të mbledhur ndihmë për nxënësit e shkollës së saj. Në këta aksion janë..

19. nëntor 2019.

INSTITUTI MUZIKOR I SANU-S KA REALIZUAR HULUMTIMIN MBI LAHUTËN NË MEDVEGJË DHE LESKOC

Medvegjë - Bashkëpunëtorë e lartë shkencor dr. Danka Lajiq Mihajloviq nga Instituti i Muzikologjisë së SANU-t dhe Dr. Smiljana Gjordjeviq Beliq nga Instituti i Letërsisë dhe Artit, kryen kërkime në kuadër të projektit Mbrojtja e këndimit me këngë midis lahutës së "qendrës" dhe "periferisë", në komunat e Medvegjës dhe Leskocit .

19. nëntor 2019.

NDRIÇIM I RI NË BUJANOC

Bujanoc – Vendosja e ndriçimit led filloi në Bujanoc, e vendosur së pari në rrugën Kralj Milutin, pjesa e Josif Janjiqit dhe disa rrugë rreth rrugës kryesore, të cilat kishin mbetur për në fund.

19. nëntor 2019.

AKSIONI HUMANITAR PËR DUNJËN

Bujanoc - Grupi i Fëmijëve dhe të Rinjve Indigo, me mbështetjen e UNHCR (Komisioneri i Lartë i KB për Refugjatët) dhe në bashkëpunim me...

18. nëntor 2019.

KONKURSI PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE TË BALLKANIT PERENDIMOR

Konkursi për organizatat e shoqërisë civile nga Ballkani Perëndimor është në vazhdë.

18. nëntor 2019.

PAUSHALLËT TANË MUND TË LLOGARISIN OBLIGIMET TATIMORE PARAPRAKISHT PËR KATËR VJET

Të gjitha shumat e mëdha dhe ata që thjesht planifikojnë të fillojnë një biznes tani do të jenë në gjendje të llogaritin detyrimet e tyre tatimore paraprakisht për katër vjet në portalin www.jpd.rs.

18. nëntor 2019.

KOMUNA E MEDVEGJËS KA FITUAR VENDIN E PARË NË ZGJEDHJEN PËR „KOMUNA ME MUNDËSI TË BARABARTA”

Medvegjë - Komuna e Medvegjës zuri vendin e parë në zgjedhjet për "Komuna / Qyteti i Mundësive të Barabarta" të organizuara nga Komesarja për Mbrojtjen e Barazisë, me mbështetjen e Ambasadës Norvegjeze.

«Претходна страна   Следећа страна»