Arkiva e lajmeve
                   

FTESA PUBLIKE PËR MASAT IPARD M3 PËR PËRPUNIMIN E PRODHIMEVE BUJQËSORE (AFATI: 24 SHKURT 2020)

29. nëntor 2019.

Administrata për Pagesa Agrare ka shpallur ftesën e tretë publike për dorëzimin e kërkesave për miratimin e projekteve për inkurajimet IPARD për investime në pronësi fizike të cilat i përkasin përpunimit dhe marketingut të prodhimeve bujqësore dhe prodhimeve të peshkut.

Lënda e kësaj ftese publike janë investimet në asete fizike dhe kostot e pranueshme që lidhen me ndërtimin, si dhe prokurimi i pajisjeve dhe makinerive të reja. Sektorët e qumështit, mishit dhe frutave dhe perimeve, vezët dhe rrushi janë të mbuluara, ndërsa aplikimi për miratimin e projektit mund të paraqitet vetëm brenda një sektori për një ose më shumë investime.

Sipas kësaj Thirrje Publike, janë ndarë mjete në vlerë prej 5,412,941,299 dinarë, dhe shuma e stimulimit është 50% dhe 60% e kostove të pranueshme për investime në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe ujërave të ndotura.

Sasia minimale e stimujve që përfituesi mund të arrijë në të gjithë sektorët është 10,000 €, ndërsa stimulimi maksimal në sektorët e frutave dhe perimeve, mishit, vezëve dhe rrushit është 1 milion €, ndërsa në sektorin e qumështit, përdoruesit mund të arrijnë një stimul prej 2 milion €. .

Afati i fundit për paraqitjet është 24 shkurti i vitit 2020.

Informacionet rreth shërbimin e plotë të këshillimit për zbatimin e thirrjes publike IPARD II M3 mund të gjendet në: http://subvention.rs/ipard-subvention/.

Teksti i plotë i Ftesës Publike dhe dokumentacionit tjetër mund ta shkarkoni në këtë link http: // http: //subvention.rs/vesti/javni-poziv-za-ipard-meru-m3-za-pro përpunimin-bujqësore-produkte /

Burimi: Subvensionet në Bujqësi dhe Trupi Koordinues