Arkiva e lajmeve
                   

SHANSE TË REAJ PËR SIPËRMARRËSIT E VEGJËL – DERI NË FUND TË VITIT KONKURSI PËR KREDITË E FAVORSHME DHE MJETET E PAKTHYESHME

26. nëntor 2019.

Në vazhdë është peogrami i ri “Ndërmarrësia dhe Nxitja e Vetë-Punësimit”, i cili siguron 300 milion dinarë për bizneset fillestare për të avansuar apo zhvilliar bizneset. Janë paraparë që sipërmarrësve t’I ndahen përmes ndihmës financiare të pakthyeshme 20 përqind. Sipërmarrësit duhet ta ndjekin edhe trajnimin.

Për një vit e gjysmë Nikolla ka luftuar për vendin e tij në treg.  Produktet e prodhuara nga kompania e tij aktualisht janë të vendosura në rreth 500 objekte në Serbi.

“Financat janë një problem i madh sepse bankat nuk i njohin fillestarët në biznes deri sa t’i bëjnë dy vjeç.  Përveç burimeve tona, ne nuk kemi mundësi ta financojmë veten nga burime të tjera, “thotë Nikola Stanishiq, drejtor i firmës Shumska Tajna.

Nikollës si dhe firmave tjera të reja, fermave, bizneset mikro dhe të vogla deri në dy vjeç, të cilët dëshirojnë të fillojnë ose rritin një biznes, një program i ri kombëtar për promovimin e sipërmarrjes dhe vetë-punësimin mund të ndihmojë në konkurrencë.

“Ne jemi paraqitur në projektin të cilin e implementon Oda e Tregtisë Serbe (SCC) për firmat startup.  Ishte vetëm çështje kohe përpara se një projekt i tills të fillonte në Serbi, “deklaron Stanishiq.

Kreditë bankare do të jepen për blerjen e pajisjeve të prodhimit, makinerive, bimëve, fidanëve, blerjen ose përshtatjen e një hapësire biznesi ose prodhimi dhe kapitalit qarkullues.  E gjithë kjo me përfitime dhe një normë më të ulët interesi, e cila është fikse në një maksimum prej 5.99 përqind në vit.

“Projekti do të zbatohet në fazën e parë vetëm nga fondet e siguruara në ministri, d.m.th në buxhetin e Qeverisë së Republikës së Serbisë, e cila siguroi treqind milion dinarë për këto qëllime”, tha Dragan Stevanovic, sekretar shtetëror në Ministrinë e Ekonomisë.

Pas përfundimit të fazës së parë, banka gjermane do të sigurojë një grant prej 12,9 milion EUR.

Të gjithë ata që duan të kualifikohen në këto fonde duhet të kalojnë trajnime që do të zgjasin për pesë ditë, shton Dragan Stevanoviq.

“Të gjithë fillestarët në biznes kanë vizionin dhe energjinë për të pasur sukses në atë që bëjnë.  Mirëpo, ata futen në biznes me shumë pak njohuri, që është saktësisht ajo që ofron Oda Ekonomike e Serbisë – duke siguruar informacione për të shkruar një plan biznesi dhe duke këshilluar gjatë gjithë procesit të financimit, “deklaron Nikola Stanishiq.

Për programin e ri të promovimit të ndërmarrësisë dhe vetë-punësimit për 20 ditë, 130 persona treguan interes, rreth 60 plotësuan  formularin e aplikimit, midis tyre 33 janë subjekte ekonomike.  Aplikimet pranohen deri në fund të vitit.

Programi zbatohet nga Qeveria e Republikës së Serbisë, Banka Gjermane e Zhvillimit dhe Oda e Tregtisë së Serbisë

Burimi: RTS, Poslovno Jutro dhe Trupi Koordinues