Arkiva e lajmeve
                   

SI TË ZVOGËLOHET DHUNA DHE DISKRIMINIMI NË MES TË RINJËVE

27. nëntor 2019.

Bujanoc - Kryqi i Kuq i Bujanocit, me mbështetjen financiare të Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjëm, nga shtatori zbaton Projektin Stop Dhunës - Stop Diskriminimin, i cili synon të zvogëlojë dhunën e të rinjve, parandalimin e diskriminimit dhe dhunës elektronike si dhe sigurinë e fëmijëve në internet.

Aktivitetet e projektit ishin punëtori me fëmijë të shkollës fillore të ulët dhe të mesme, aksion në rrugë, si dhe një panel për prindërit, arsimtarët dhe të rinjtë nga komuna e Bujanocit, i cili u mbajt në ambientet e IP "Rinia" në Bujanoc.

“Si pjesë e projektit, ne organizuam një panel për prindërit, arsimtarët dhe të rinjtë në komunën e Bujanocit me temën e sigurisë së fëmijëve në internet, parandalimin e dhunës në internet dhe diskriminimin ndaj të rinjve. Panelistë në tribuna ishin përfaqësuesit e Ministrisë së Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit Emina Bekoviq dhe Bojana Zhujoviq. Publiku u prezantua me rreziqet që të rinjtë mund të përjetojnë në internet dhe si të mbrojnë veten, "tha Vlastimir Stojkoviq nga Kryqi i Kuq i Bujanocit.

Përfundimi nga paneli është që prindërit nuk kanë njohuri për aktivitetet e fëmijëve të tyre në internet dhe duhet të flasin me ta dhe t'i paralajmërojnë ata për rreziqet e tyre në internet.

Burimi: Jugpres, Bujanovaçke dhe Trupi Koordinues