Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË HAPUR KONKURS PËR SHPËRBLIMIN EUROPIAN GAZETARESK (AFATI: 13 DHJETOR)

26. nëntor 2019.

Konkursi për Shpërblimi Evropian Gazetaresk është i hapur deri më 13 dhjetor 2019.

 Gazetarët nga 47 vende të Këshillit të Evropës kanë të drejtë të marrin pjesë në konkurs, me një çmim të hollash prej 10,000 €.

 Organizatorët e konkursit thonë në propozimet mund të dorëzohen për kategoritë e mëposhtme:

 - Shpërblimi i Gazetarisë Investigative - për zbulimin dhe publikimin e fakteve dhe zbulimin e lajmeve të fshehura për publikun;

 - Shpërblimi për raportim të jashtëzakonshëm - për tregimin e paraqitur në mënyrën më të mirë të mundshme;

 - Shpërblimi i të menduarit - për tekstet që përmbajnë një interpretim të jashtëzakonshëm të botës në të cilën jetojmë;

 - Shpërblimi i inovacionit - për thyerjen e kufijve të gazetarisë dhe gjetjen e mënyrave të reja për të komunikuar me audiencën tuaj.

 

 Tekstet e konkursit duhet të jenë në gjuhët në të cilat u publikuan në mënyre orogjinale, deri në 5000 fjalë, me një përmbledhje të shkurtër në anglisht, deri në 200 fjalë

 Informacionet shtesë rreth konkursit dhe formularin aplikues mund ta merrni ns kstë link  https://www.europeanpressprize.com/before-you-enter/

Burimi: European Press Prize dhe Trupi Koordinues