Arkiva e lajmeve
                   

FTESA PUBLIKE PËR PJESËMARRJE NË KONKURS “TË GJITHË SË BASHKU PËR BARAZI GJINORE”

27. nëntor 2019.

Në bazë të Memorandumit të Bashkëpunimit dhe me rastin e 25 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare kundër Dhunës ndaj Grave, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik e Republikës së Serbisë, Ambasada e Francës në Serbi dhe Institutit Francez në Serbi shpallën një ftesë publike për pjesëmarrje në konkursin "Të gjithë së bashku për barazinë gjinore ", e cila ka për qëllim nxënësit e shkollave të mesme në Republikën e Serbisë dhe duhet të kontribuojë në luftën kundër stereotipeve gjinore dhe dhunës ndaj grave.

Qëllimi i konkursit është të parandalojë stereotipet gjinore dhe të gjitha format e dhunës dhe diskriminimit me bazë gjinore. Kandidatët mund të marrin pjesë individualisht ose në një grup dhe mund të paraqesin kërkesën e tyre, e cila mund të jetë në formën e tekstit, video, foto, muzikë ose formë tjetër, deri më 25 shkurt 2020.

Pjesëmarrësit në konkursin "Të gjithë së bashku për barazinë gjinore" mund të paraqesin punimet e tyre me postë në adresën e mëposhtme: Instituti Françez në Serbi, Zmaj Jovina 11, 11000 Beograd За конкурс „Сви заједно за родну равноправност“) ose në adresën elektronike në: nediskriminacijizena@institutfrancais.rs

Rezultatet e konkursit "Të gjithë së bashku për barazinë gjinore" do të shpallen në 6 mars 2020 dhe një ceremoni zyrtare e çmimeve do të organizohet në 9 mars, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Grave (8 Marsi).

Informacione të mëtejshme mbi konkursin janë në dispozicion në http://www.institutfrancais.rs/doc/jednakost-polova-konkurs.pdf i na http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti-konkursi-i-javni-pozivi/

Burimi: Instituti Françez në Serbi, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik dhe Trupi Koordinues