Arkiva e lajmeve
                   

TRAJNIMI "SI TË PËRDORET MENAXHIMI I KARRIERËS DHE KËSHILLA PËR FORCIMIN E GRUPEVE SENSITIVE DHE TË RRITURA"

30. tetor 2018.

Beograd – Fondacioni “Tempus”, përmes aktiviteteve grupit nacional për ndihma EPALE dhe Qendrës Kombëtare "Euroguidance", organizon trajnimin dyditor "Zotëro pafuqinë: Si të përdorim udhëzime për karrierë dhe këshillim për fuqizimin e të rriturve nga grupet e cenueshme?", e cila do të mbahet më 27.11 dhe 28.11.2018, në Beograd, në Hotel "Srbija" (Ustaniçka nr. 127).

Trajnimi është i dedikuar për praktikuesit e karrierës dhe praktikueset që zbatojnë dhe / ose planifikojnë të zhvillojnë udhëzime për karrierë dhe këshillime për të rriturit nga grupet e cenueshme. Gjatë programit dyditor, pjesëmarrësit do të kenë mundësi, përmes punës interaktive në grupe të vogla, të mësojnë më shumë rreth intervistimit motivues, teknikave narrative dhe punës specifike me njerëz nga grupet e cenueshme. Ju mund të shkarkoni agjendën dhe detajet e programit të trajnimit, emrave të seminareve, ligjëruesve dhe metodës së regjistrimit në https://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2018/10/obuka27i28Novembar.pdf

Pjesëmarrja në konferencë dhe trajnime është falas. Për pjesëmarrësit dhe pjesëmarrëset nga Serbia që nuk jetojnë në Beograd, të cilët kanë pranuar më parë aplikimin, ekziston mundësia për të siguruar strehim, si dhe rimbursimin e shpenzimeve të udhëtimit në përputhje me procedurën e Fondacionit Tempus, rreth të cilës paraqitjet e të cilëve janë miratuar do të njoftohen me hollësi. Gjuha e punës së konferencës është gjuha angleze dhe përkthimi do të ofrohet për të gjithë pjesëmarrësit të cilët në formularin e regjistrimit tregojnë se ata kanë nevojë për përkthim.

Punonjësit e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, organizatat jo-qeveritare, shkolla që kanë programe të rritur të arsimit, qendra e karrierës, si dhe punonjës socialë, punëtorët e rinj të cilët tashmë janë zbatuar disa nga aktivitetet e informimit të karrierës, këshilla dhe trajnime për të zhvilluar aftësitë e menaxhimit të karrierës mund të aplikoni për pjesëmarrje përmes formularit të regjistrimit, i cili është në dispozicion në https://erasmusplus.rs/obuka272811/ , deri më 15.11.2018. në mesditë.

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar në 30 për punëtori, prandaj është e domosdoshme të regjistroheni sa më shpejt që të jetë e mundur duke plotësuar formularin e regjistrimit. Gjatë përzgjedhjes së aplikimeve, do të merret parasysh motivimi i shprehur, përfaqësimi i pjesëmarrësve nga organizata të ndryshme, rajoni dhe koha e regjistrimit.

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni adult-education@tempus.ac.rs ose telefononi: 011 33 42 430, opsioni 7.

Burimi: erasmusplus.rs dhe Trupi Koordinues