Arkiva e lajmeve
                   

THIRRJA E TRETË PUBLIKE PËR APLIKIME PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT PËR STIMUJ IPARD PËR INVESTIME NË ASETET FIZIKE TË FERMAVE BUJQËSORE

29. tetor 2018.

Beograd - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave – Administrata për  Pagesat Agrare ka shpallur ftesën e tretë publike për dorëzimin e kërkesave për miratimin e projekteve për stimuj IPARD për investime në në pronësinë fizike të amviserive bujqësore.

Subjekt të kësaj thirrjeje janë investimet në pronësi fizike dhe kostot e pranueshme që lidhen me ndërtimin dhe blerjen e pajisjeve të reja, makina dhe makineri, përveç investimeve në blerjen e traktorëve të ri, të cilat janë dhënë në Shtojcën 1 të Ftesës Publike.

Informacion në lidhje me ftesën publike të shpallur janë në dispozicion me telefon Info-Qendrën e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave: 011 / 260-79-60 ose 011 / 260-79-61, si dhe qendër kontakti i Administratës për Pagesa Bujqësore: 011 / 30-20 -100 ose 011 / 30-20-101, çdo ditë pune nga ora 7.30 deri në orën 15.30.

Për më shumë informacion në lidhje me Ftesën Publike, të gjitha shembujt, kërkesat për miratimin e projektit, si dhe kërkesat për miratimin e stimujve pagesës IPARD për investime në pronësi fizike të amviserive bujqësore janë në dispozicion në http://www.minpolj.gov.rs/treci-javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-odobravanje-projekta-za-ipard-podsticaje-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava/

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave dhe Trupi Koordinues