Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
26. korrik 2019.

QENDRA E8: TOP TRENING PËR TRAJNERËT (AFATI: 10 GUSHT 2019)

Nëse jeni të interesuar në temat e parandalimin e dhunës, diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes, barazisë gjinore dhe pyetje stereotipave në shoqëri...

25. korrik 2019.

BLERJA E MAKINAVE DHE PAJISJEVE TË REJA PËR AVANSIMIN E DIGJITALIZIMIT TË PRODHIMIT BUJQËSOR BLEGTORIAL

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave ka shpallur thirrjen publike për paraqitjen e kërkesës për ushtrimin e të drejtës për nxitjen e investimeve në pronën fizike të ekonomisë bujqësore për blerjen e makinerive dhe pajisjeve të reja për përmirësimin e digjitalizimit të prodhimit bujqësor blegtoral në vitin 2019.

25. korrik 2019.

KONKURSI I FONDACIONIT PËR SHOQËRI TË HAPUR PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIMIN PËR METODOLOGJI TË AKTIVIZMIT KREATIV (AFATI: 23 GUSHT 2019)

Рок до којег будући предузетници и постојећа предузећа у Србији могу да аплицирају са пројектима за доделу бесповратних средстава Краљевине Норвешке кроз пројекат „Норвешка за вас" продужен је до 15. августа 2019, саопштено је из Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

24. korrik 2019.

KONKURSI PUBLIK PËR FINANCIMIN DHE BASHKËFINANCIM TË PROGRAMIT DHE PROJEKTIT NË FUSHAT E SEKTORIT RINOR TË CILAT JANË MIRATUAR NGA ANA E KOMISIONIT EUROPIAN PËRMES ERAZMUS+ PROGRAMIT TË UE DHE PROGRAMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR

Ministria e Rinisë dhe Sporteve ka shpallur konkurs publik për financimin dhe bashkëfinancimin e programeve dhe projekteve në fushat e sektorit të rinisë të miratuar nga Komisioni Evropian nëpërmjet programit Erasmus + dhe programeve të bashkëpunimit ndërkufitar.

24. korrik 2019.

FTESË PUBLIKE PËR VETQEVERISJET LOKALE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN E USAID-IT PËR PUSHTET TË PËRGJEGJSHËM

Projekti për Pushtet Përgjegjës (GAI) shpall ftesë e dytë publike për njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL) për shprehjen e interesit për pjesëmarrje në Projekt. 

23. korrik 2019.

FTESË PUBLIKE PËR PJESËMARRJE NË FINANCIMIN E PROGRAMIT TË TRAJNIMIT PËR NOVOJAT E PUNËDHËNSVE PËR PUNËTOR NË VITIN 2019

Shërbimi Kombëtar për Punësim ka shpallur ftesë publike për të marrë pjesë në financimin e programit të trajnimit për nevojat e  punëdhënësin për punëtorin në vitin 2019.

23. korrik 2019.

FTESA PUBLIKE PËR DORËZIMIN E PROGRAMEVE DHE PROJEKTEVE TË CILAT FINANCOHEN NGA BUXHETI I MINISTRISË SË SHËNDETËSISË PËR VITIN 2020 DHE PËR DY VITET E ARDHSHME

Ministria e Shëndetësisë ka shpallur thirrje publike për dorëzimin e programeve dhe projekteve që do të financohen nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2020 dhe dy vitet e ardhshme.

23. korrik 2019.

FTESË PUBLIKE PËR DORËZIMIN E KËRKESAVE PËR REALIZIMIN E DREJTAVE NË STIMUJ PËR INVESTIME NË PAJISJE NË OBJEKTET PËR PËRPUNIMIN E QUMSHTIT, MISHIT, PEMËVE, PERIMEVE DHE PRODHIMIN E VERËS, BIRRËS DHE PIJEVE TË FORTA ALKOOLIKE NË VITIN 2019

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave ka shpallur thirrje publike për dorëzimin e kërkesave për ushtrimin e të drejtës për stimuj për investime në pajisje për prodhimin e qumështit...

22. korrik 2019.

FINANCIMI I SIPËRMARRËSVE TË RINJ, TË MOSHËS PREJ 18 DERI 35 VJEç, GRAVE BIZNESMENE, TË KTHYERVE DHE SIPËRMARRËSVE TË CILËT INVESTOJNË NË SEKTORIN E BUJQËSISË

Qeveria e Republikës së Serbisë miratoi Konkluzionin për miratimin e Programit për Promovimin e Ndërmarrësisë dhe Vetëpunësimit, për të cilin janë përcaktuar gjithsej 300 milion dinarë të granteve.

22. korrik 2019.

EUROPA PËR QYTETARË DHE QYTETARE: FTESË E RE PËR DORËZIMIN E PROJEKTEVE (AFATI: 02.09.2019)

Informojmë të gjitha palët e interesuara se një ftesë e re për propozime është hapur në kuadër të programit "Europa për Qytetarët".

«Претходна страна   Следећа страна»